1% podatku

Przekazując 1% podatku rozdysponowujesz kwotę, która i tak musiałaby zostać przekazana na rzecz Skarbu Państwa. Nie tracąc ani złotówki, sam możesz wybrać na czyją rzecz zostanie przekazana kwota z zeznania rocznego.


By przekazać swój 1 % podatku w zeznaniu podatkowym wystarczy, że wpiszesz w fomularzu PIT niezbędne dane, takie jak:

KRS: 0000273196
Kwota: wartość 1% podatku, zaokrąglona w dół do pełnych dziesiątek groszy.
Cel szczegółowy 1%: Imię i Nazwisko Podopiecznego

Warto zwrócić uwagę osobom, które będą przekazywać 1% swojego podatku dochodowego by wpisały w odpowiednich rubrykach tylko tego co koniecznie:

nr KRS 0000273196, kwotę, oraz w celu szczegółowym: Imię i Nazwisko Podopiecznego – znacznie ułatwi nam to pracę, ponieważ każdy dodatkowy dopisek jest wyświetlany osobno.

 

Podobnie jak w przypadku darowizn, środki pochodzące z 1% podatku dochodowego z zeznań bez określonego celu szczegółowego zostają przekazane na konto ogólne Stowarzyszenia i są wykorzystane zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia

 

Sprawdź nas w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do 1% podatku w 2018 r. dostępnym na stronie:
www.mpigps.gov.gov.pl

Jeśli chcesz uzupełnić deklarację PIT lub rozliczyć się online i przekazać swój 1% podatku na wsparcie działań Opolskiego Stowarzyszenia Rehabilitacji kliknij i uzupełnij e-pit:

Wypełnij PIT on-line i przekaż 1% – Rozliczenie roczne 2016

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

Informujemy, że program ma na stałe wpisany numer KRS organizacji. Możliwe jest wprowadzenie treści celu szczegółowego, na przykład imienia i nazwiska Podopiecznego gromadzącego środki na subkoncie.

 

  • Jeśli chcesz wesprzeć konkretnego Podopiecznego wystarczy wpisać IMIĘ i NAZWISKO w rubryce podpisanej jako „Cel szczegółowy”.

Zobacz listę Podopiecznych

  • Jeżeli chcesz wesprzeć działania Stowarzyszenia wystarczy zostawić pustą rubrykę, a przekazane środki z Twojego 1% podatku zostaną przekazane na działalność Stowarzyszenia.

 

DROGI PODOPIECZNY !
Przypominamy, że przy udostępnianiu linku do E-PITu należy umieścić informację, że program ma na stałe wpisany numer KRS organizacji.

– podatnicy od podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-37),
– podatnicy rozliczający się ryczałtem lub podatkiem ewidencjonowanym (PIT-28),
– osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, rozliczający się 19% podatkiem liniowym (PIT-36L),
– podatnicy rozliczający się z obrotu papierami wartościowymi (PIT-38),
– osoby, które rozliczają się z tytuły sprzedanej nieruchomości (PIT-39).

Poniżej znajdują się przykłady uzupełnienia odpowiedniego formularza PIT:

Przykład wypełnionego PIT – 28:
(Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych)
do 31 stycznia za rok poprzedni

 

Przykład wypełnionego PIT – 36:
(Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym)
do 30 kwietnia za rok poprzedni

 

Przykład wypełnionego PIT – 36 L:

 

Przykład wypełnionego PIT – 37:
(Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym)
do 30 kwietnia za rok poprzedni

 

Przykład wypełnionego PIT – 38:
(Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym)
do 30 kwietnia za rok poprzedni

 

Przykład wypełnionego PIT – 39:

Warto też zerknąć na strony:
www.pit.pl/1procent
www.poradnik.ngo.pl