Aktualne projekty

people-3167294_1920

Realizacja projektu pt:

„Domowa opieka i rehabilitacja dla osób niesamodzielnych na terenie Miasta Opola”  

Czas wsparcia 02.11.2018 – 31.10.2019

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, realizowany przez OPOLSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACJI w partnerstwie z USŁUGI PIELĘGNIARSKIE I OPIEKUŃCZE MAŁGORZATA TESARZ oraz STOWARZYSZENIEM NA RZECZ POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „SIEDLISKO”.


czytaj więcej

Family day. Smiling invalid man sitting on the wheelchair and holding hands with daughter while expressing positivity

Realizacja projektu pt:

„Stworzenie domowej opieki wraz z rehabilitacją dla osób niesamodzielnych na terenie Miasta Opola”

Czas trwania 02.01.2018 – 31.12.2018

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, realizowany przez OPOLSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACJI w partnerstwie z USŁUGI PIELĘGNIARSKIE I OPIEKUŃCZE MAŁGORZATA TESARZ oraz STOWARZYSZENIEM NA RZECZ POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „SIEDLISKO”.


czytaj więcej

Handicapped child enjoying the swing outdoors with sister

Jesteśmy partnerem w projekcie pt:

„Utworzenie Centrum Aktywności i Rehabilitacji Dzieci z Trisomią 21″

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji dla Gminy Opole.

W ramach projektu udzielane jest Poradnictwo w zakresie profilaktyki zdrowia w ilości 225 godz., jak również doradztwo i zakupienie niezbędnego sprzętu terapeutycznego.

siłamniejsze

Realizacja projektu pt:

„Siła Kobiet” – promowanie działań na rzecz osób z niepełnosprawnością

Czas trwania: czerwiec – grudzień 2018

Projekt współfinansowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON, realizowany przez OPOLSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACJI w partnerstwie z Instytutem Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego.

Adresatami projektu są:

Kobiety posiadające orzeczenie o niepełnosprawności i matki dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, zamieszkujące teren województwa opolskiego.

Głównym celem projektu:

Wzmocnienie dotychczasowych zasobów osobistych i rozwinięcie samoświadomości posiadania innych cech i umiejętności społecznych, przydatnych w kreowaniu aktywnej postawy wobec życia.

W ramach projektu przewidziano spotkania w formie:

  • warsztatów edukacyjnych
  • sesji poradniczych

Dla uczestniczek projektu przewidziano udział w profesjonalnej sesji fotograficznej oraz prezentację zdjęć podczas mobilnej wystawy fotograficznej.


czytaj więcej