Zakończone projekty

AdobeStock_168021894-350x350

Realizacja projektu pt.

„Stworzenie domowej opieki medycznej, wraz z rehabilitacją neurologiczną i funkcjonalną dla osób starszych w województwie opolskim. Etap II”  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, realizowany przez OPOLSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACJI
w partnerstwie z USŁUGI PIELĘGNIARSKIE I OPIEKUŃCZE MAŁGORZATA TESARZ.

60+ przeźroczyste logo

Realizacja projektu pt.

Stworzenie domowej opieki medycznej, wraz z rehabilitacją neurologiczną i funkcjonalną, dla osób starszych w województwie opolskim”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, realizowany przez OPOLSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACJI
w partnerstwie z USŁUGI PIELĘGNIARSKIE I OPIEKUŃCZE MAŁGORZATA TESARZ.

Obraz1

Realizacja projektu pt:

Kompleksowa nowatorska opieka domowa  nad osobą starszą w tym niesamodzielną z chorobą otępienną pt. „Dodajmy im skrzydeł”

Projekt współfinansowany współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, realizowany przez OPOLSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACJI.

Plakat - Życie jest podróżą NOWE LOGO RADIO1

Realizacja projekt pt.

„Życie jest podróżą” – promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON, realizowany przez OPOLSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACJI w partnerstwie z Instytutem Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego.

00-Tworzenie-plakat_A3-Filharmonia-150dpi_ do druku zaproszenie — kopia

Realizacja projektu pt.

„Tworzenie ma sens”

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON, realizowany przez OPOLSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACJI w partnerstwie z Instytutem Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego.