LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

24 czerwca 2021 - 11:42, przez , w Blog, Komentarze wyłączone

Legitymacja osoby niepełnosprawnej jest dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność (dzieci do 16 r.ż) lub stopień niepełnosprawności (osoby po 16 r.ż.).

Na jej podstawie osoby z niepełnosprawnością mogą korzystać z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego na terenie całej Polski. Dodatkowo, w zależności od miejsca zamieszkania, legitymacja osoby niepełnosprawnej uprawnia do przywilejów takich jak m.in. zniżki w opłatach za:

– wstęp do instytucji kultury (ulga w opłacie za wstęp do muzeum, na basen, do teatru itp.),

– usługi telekomunikacyjne,

– usługi pocztowe,

– wydanie paszportu itd.

Podstawą wydania legitymacji jest ostatnie prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności
albo o wskazaniach do ulg i uprawnień. 

Ważne! Orzeczenie ulega uprawomocnieniu w momencie upłynięcia terminu do wniesienia odwołania lub z dniem zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania.

 

CO NALEŻY ZROBIĆ ABY UBIEGAĆ SIĘ O WYDANIE LEGITYMACJI? 

W celu uzyskania legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności należy zgłosić się do Powiatowego lub Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – właściwego dla miejsca stałego pobytu. Należy przygotować następujące dokumenty:

 • wypełniony i podpisany wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej,
 • oryginał – orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień
  (do wglądu)
 • 1 fotografię o wymiarach 35 x 45 mm odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. (Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami,
  a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą ją z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość osoby, której wniosek dotyczy.)

 

JAK WYGLĄDA LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ?

Legitymacje wydawane są w takim samym formacie jak dowód osobisty, na wniosek osoby z niepełnosprawnością
lub przedstawiciela ustawowego.

Legitymacja osoby z niepełnosprawnością zawiera m.in. następujące informacje:

 • imię i nazwisko osoby z niepełnosprawnością
 • numer PESEL (dzięki temu nie ma konieczności wymiany legitymacji w sytuacji zmiany nazwiska),
 • termin ważności legitymacji,
 • symbol przyczyny niepełnosprawności (na wniosek)
 • stopień niepełnosprawności (na wniosek i w zależności od rodzaju orzeczenia).

WAŻNE! dane określające stopień i symbol przyczyny niepełnosprawności wpisywane są wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej tylko za pomocą kodu QR. Legitymacja posiada dodatkowo oznaczenie w alfabecie Braille’ oraz napisy w języku angielskim i francuskim zapewniając tym samym rozpoznawalność poza granicami naszego kraju.

 

 

Wzór legitymacji osoby niepełnosprawnej prezentuje się następująco:


 

OKRES WAŻNOŚCI LEGITYMACJI:

Legitymacja osoby z niepełnosprawnością zostanie wydawana na okres ważności orzeczenia. Niemniej jednak okres
ten nie może być dłuższy niż:

 • 5 lat (dzieci do 16 r.ż)
 • 10 lat (osoby pomiędzy 16, a 60 r.ż.)

Ważne! W przypadku osób, które ukończyły 60 rok życia legitymację wydaje się na okres ważności orzeczenia stanowiącego podstawę do wydania legitymacji – ale bez ograniczeń czasowych

OPŁATY I CZAS OCZEKIWANIA:

Wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej nie podlega żadnej opłacie. Czas oczekiwania na realizację wynosi
około trzech tygodni

 

Zapoznaj się z innymi artykułami dotyczącymi orzeczenia o niepełnosprawności:

 1. Jakie korzyści płyną z faktu posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności? – TUTAJ 
 2. Czy warto ubiegać się o orzeczenie o niepełnosprawności dla swojego dziecka? – TUTAJ
 3. Co musisz zrobić aby uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności? – TUTAJ
 4. Nie zgadzasz się z orzeczeniem o niepełnosprawności? Złóż odwołanie! – TUTAJ
 5. Ulga rehabilitacyjna – jak z niej skorzystać składając roczne zeznanie podatkowe? – TUTAJ
 6. Co zawiera i jak wygląda orzeczenie o niepełnosprawności? – TUTAJ
 7. Uprawnienia pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności – TUTAJ
 8. Zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością – uprawnienia pracodawcy – TUTAJ
 9. Legitymacja osoby z niepełnosprawnością – TUTAJ
 10. Zasiłek pielęgnacyjny, a dodatek pielęgnacyjny – czym się różnią? – TUTAJ
 11. Systemy orzecznictwa o niepełnosprawności – TUTAJ

PAMIĘTAJ! ABY ZAŁOŻYĆ SUBKONTO W NASZYM STOWARZYSZENIU NIE MUSISZ POSIADAĆ ORZECZENIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ?

DOŁĄCZ DO NAS – Będziesz w dobrych rękach!

 

POMAGAJ Z NAMI! PRZEKAŻ 1,5%

KRS 0000273196

O autorze:

Komentarz zamknięty.

Napisz do nas!

Rozmiar czcionki
kolory