PRI: koncepcja POSTURAL RESTORATION INSTITUTE (PRI)

Ciało ludzkie nie jest symetryczne. System nerwowy, oddechowy, krążenia, mięśniowy i wzrok nie są takie same po obu stronach ciała. Różnią się między sobą, jeżeli chodzi o, funkcję, pozycję i zadania, jakie mają do spełnienia. Ta asymetryczność jest optymalna dla funkcji naszego ciała i jest wspaniale zaprojektowana. Ciało ludzkie jest zbalansowane poprzez integrację systemów, które nie są w równowadze. Na przykład tułów, jest w pełnej równowadze z wątrobą położoną po prawej stronie i sercem po lewej. Dominacja kończyny jest równoważona poprzez ruch naprzemienny; ruch lewej kończyny górnej z dolną prawą w czasie chodu i na zmianę.

 

Terapeuci szkoleni przez PRI są świadomi tych właściwości ciała ludzkiego i typowych wzorców związanych z osłabieniem czynności-funkcji systemów, których przyczyną jest nadużywanie dominujących wzorców. Przyczyną nadużywania jednej strony ciała mogą być asymetryczne przeciążenie funkcjonalne innych systemów ciała. Na przykład: jeżeli mniejsza, lewa przepona nie jest efektywna w procesie oddychania w takim stopniu jak prawa, doprowadzi to do skręcenia tułowia a co za tym następuje całego ciała. Prawa przepona, większa niż lewa, jest zawsze w lepszej pozycji funkcjonalnej ze względu na podparcie strukturalne ze strony wątroby. Dlatego funkcja mięśni brzucha lewej strony jest tak ważna dla równowagi tułowia w czasie ruchów naprzemiennych takich jak np. chód. Utrzymanie funkcjonalności prawej części klatki piersiowej (jej „otwarcia”) w procesie oddychania jest zawsze bardzo trudne ze względu na brak mięśnia sercowego po prawej stronie.

Pozycja stania na prawej nodze w celu skompensowania ciężaru lewej górnej klatki piersiowej, wspomaga przesunięcie lewej miednicy do przodu i prawego kompleksu barkowego do dołu. Ta asymetryczność uzupełnia szczegółowe funkcje dwóch półkul mózgowych. Chociaż obydwie półkule współdziałają w pewnych funkcjach organizmu, jednak każda ma swoją „specjalność”. Każda półkula kontroluje przeciwną stronę ciała. Lewa strona mózgu związana jest z mową i dlatego prawa kończyna górna pełni dominującą funkcję w komunikacji, rozwoju i wzroście ciała.

Terapeuci szkoleni przez PRI są w stanie rozpoznać, kiedy ten naturalny wzorzec nie jest dostatecznie zbalansowany poprzez neurologiczną i mięśniową aktywność lewej kończyny. W momencie, kiedy te normalne „zaburzenia” nie są regulowane przez naprzemienny ruch w czasie chodu, oddychania i skrętów ciała, wyłania się silny wzorzec powodując osłabienia, niestabilności i syndromy bólowe systemu mięśniowo–szkieletowego. Zrównoważenie aktywności mięśniowej okolicy k. krzyżowej ( miednica), mostka (tułów) i k. klinowej(część środkowa czaszki) poprzez leczenie konceptem PRI najlepiej odbudowuje funkcję systemów ciała ludzkiego.

Wszyscy terapeuci szkoleni przez instytut PRI potrafią użyć naprzemienną funkcję w celu zmniejszenia dominacji lewej miednicy i prawej kończyny górnej oraz funkcji oddechowej ciała w celu osiągnięcia maksymalnego przepływu powietrza z i do prawego płuca. Wzrok, wymagania zawodowe, pozycja w łonie matki, itp., mogą wpłynąć na asymetryczne tendencje i wzorce ciała.

Wieloryby na dnie oceanów odżywiają się na prawym boku, lemury w większości są leworęczne, ropuchy używają prawej łapy częściej niż lewej, szympansy trzymają gałęzie w lewej dłoni i chwytają owoce prawą, a ludzie zwykle utrzymują środek ciężkości na prawej nodze dla lepszej równowagi i ze względu na łatwość osiągnięcia tej pozycji.

 

Terapeuci szkoleni przez Instytut są w stanie rozpoznać zintegrowane wzorce ludzkiej postawy, używania kończyn, funkcji oddechowej, zaburzenia równowagi, orientacji żuchwy i dynamiki stopy i zrównoważyć te wzorce w maksymalnym stopniu poprzez specyficzny program ćwiczeń, który integruje funkcjonalne, poprawne procesy oddychania lewej strony ciała poprzez inhibicję prawej lub jej współdziałanie.

Rozmiar czcionki
kolory