Na co można przeznaczyć pieniądze z subkonta?

Każdy Podopieczny ma możliwość zbierania pieniędzy na swoim imiennym subkoncie z 1% podatku, darowizn, zbiórek publicznych, zbiórek na portalu siepomaga. Zgromadzone pieniądze możesz przeznaczyć najogólniej mówiąc na leczenie i rehabilitację. Co to oznacza? Jakie konkretnie wydatki możesz rozliczyć?

 

Pamiętaj, aby przed rozliczeniem sprawdzić aktualny stan subkonta, klikając w poniższy przycisk.

 

 

Poniżej przedstawiamy listę konkretnych wydatków, które podlegają zwrotowi kosztów.

 1. zakup LEKARSTW i ŚRODKÓW MEDYCZNYCH;
 2. REHABILITACJA i LECZENIE Podopiecznego na terenie Polski i za granicą;
 3. zakup SPRZETU REHABILITACYJNEGO (wózki inwalidzkie, łóżka, materace, ortezy, protezy itp.)
 4. zakup SPRZĘTU MEDYCZNEGO (np. respirator) i PIELĘGNACYJNEGO (np. pieluchy, opatrunki, strzykawki itp.);
 5. zakup SUPLEMENTÓW, a także środków spożywczych dla utrzymania DIETY ZDROWOTNEJ (wymagane zaświadczenie lekarskie);
 6. WIZYTY LEKARSKIE, PSYCHOLOGICZNE w Polsce i za granicą;
 7. BADANIA diagnostyczne i laboratoryjne (związane z jednostka chorobową);
 8. TURNUSY REHABILITACYJUNE;
 9. DOJAZDY związane z rehabilitacja, leczeniem (na podstawie faktur za paliwo, biletów środków lokomocyjnych);
 10. NOCLEG – pobyty w szpitalach, klinikach w Polsce i za granicą, nocleg Podopiecznego, rodziców lub opiekunów, transport Podopiecznego z i do placówki leczącej go, w tym transport opiekuna, który podróżuje wraz z Podopieczny;
 11. ZABIEGI OPERACYJNE przeprowadzane w Polsce i za granicą, związany z tym dojazd oraz pobyt Podopiecznego wraz z opiekunem;
 12. POMOCE naukowe, dydaktyczne, logopedyczne;
 13. zakup znaczków, kopert, pocztówek, druk ulotek, kserokopię dokumentów przeznaczonych na zbiórkę funduszy na rzecz Podopiecznego;
 14. DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ do potrzeb osoby niepełnosprawnej;

Dokładne zasady rozliczania oraz niezbędne dokumenty do pobrania dostępne są TUTAJ.

Czy można rozliczyć wydatek spoza powyższej listy?

W przypadku konieczności poniesienia wydatku, który nie znajduje się na powyższej liście, a jest z związany z procesem leczenia Podopiecznego istnieje możliwość dokonania zwrotu kosztów. W takim przypadku należy wraz z fakturą dostarczyć do biura Stowarzyszenia prośbę o rozliczenie poniesionych kosztów spoza regulaminu. Wówczas Zarząd podejmuje decyzję o przyznaniu zwrotu kosztów. Prośbę można również wysłać na maila Stowarzyszenia jeszcze przed zakupem, czy skorzystaniem z danej usługi, na adres: info@rehabilitacjaopole.pl.

Rozmiar czcionki
kolory