Siła Kobiet 3

Dokumenty do pobrania: 

  • Formularz zgłoszeniowy do projektu SIŁA KOBIET 3

  • Regulamin do projektu SIŁA KOBIET 3

  • Zgoda na publikację wizerunku - SIŁA KOBIET 3

 Ruszamy z kolejną edycją projektu “SIŁA KOBIET 3!”

Dołącz do nas i napisz niesamowitą bajkę dla swojego dziecka.

Niech Twój syn będzie walecznym rycerzem, a córka dzielną księżniczką. Znajdź chwilę dla siebie, oderwij się od codzienności i przenieś w krainę baśni, gdzie wszystko jest możliwe ?

Zgłoszenia można do nas wysłać mailowo na adres:

? info@rehabilitacjaopole.pl

lub składać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia:

? ul. Samborska 15, 45-316 Opole

 

Projekt “Siła Kobiet 3”- najważniejsze informacje:

Cel projektu:

Celem projektu jest zorganizowanie warsztatów twórczych dla matek dzieci z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem procesu integracji tych kobiet ze społecznością lokalną. Efektem działania będzie produkt w postaci książki (zbioru napisanych przez mamy bajek). Realizacja zadania ma na celu wywołanie refleksji u odbiorców bajek na temat sytuacji rodzin doświadczających niepełnosprawności własnego dziecka poprzez zachęcenie ich do uczestnictwa w życiu społeczno-kulturalnym.

Adresaci projektu:

Adresatami zadania są matki dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, zamieszkujące teren województwa opolskiego. Drugą grupą adresatów są dzieci z niepełnosprawnością będące odbiorcami bajek oraz opiekunowie, kadra i wolontariusze bezpośrednio zaangażowani w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych.

1. Organizatorem projektu pt. “Siła Kobiet 3” jest Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji.

2. Współorganizator projektu: Instytut Nauk Pedagogicznych przy Uniwersytecie Opolskim.

3. Termin realizacji projektu:  24.06.2021- 15.12.2021r.

4. Projekt realizowany będzie na terenie województwa opolskiego, przewidziane są następujące działania:

  • przeprowadzenie warsztatów pisania bajek i opowiadań dla dzieci
  • wydanie książki, nagranie i wydanie audiobooka
  • promocja książki
  • uroczysta premiera książki wraz  z podsumowaniem poprzednich edycji projektu

Efektem projektu będzie napisanie i wydanie książki oraz audiobooka z bajkami oraz uwrażliwienie na tematykę niepełnosprawności kobiet i matek doświadczających niepełnosprawności swoich dzieci. Zakłada się, że praca nad bajką , rozmowy nad jej fabułą z osobą realizującą warsztaty, konieczność koncentrowania się na sposobach przezwyciężania trudności i poszukiwania rozwiązań, których dotyczyć będzie treść bajki, będą korzystnie wpływać na samoświadomość oraz budowanie i wzmacniania pozytywnych relacji pomiędzy matką i jej niepełnosprawnym dzieckiem. Książka będzie prezentowana publiczności podczas uroczystej premiery prezentującej twórczość beneficjentek. 

Działania realizowane w ramach projektu pt. “Siła Kobiet 3” finansowane jest przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON.

Siła Kobiet 3 Opole

Rozmiar czcionki
kolory