Realizacja projektu pt:

„Stworzenie domowej opieki medycznej, wraz z rehabilitacją neurologiczną i funkcjonalną dla osób starszych w województwie opolskim. Etap II”  

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 realizowanego przez OPOLSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACJI
w partnerstwie z USŁUGI PIELĘGNIARSKIE I OPIEKUNCZE MAŁGORZATA TESARZ.

Rozmiar czcionki
kolory