UPRAWNIENIA PRACOWNIKA Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

25 marca 2021 - 13:28, przez , w Blog, Komentarze wyłączone

Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, mają prawo do skorzystania z dodatkowych uprawnień pracowniczych wynikających m.in. z przepisów o zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością.

Pracownik z niepełnosprawnością może być zatrudniony zarówno na otwartym jak i chronionym rynku pracy
(Zakłady Aktywności Zawodowej oraz Zakłady Pracy Chronionej). Niezależnie od tego gdzie osoba z orzeczeniem
o niepełnosprawności podejmie pracę ma prawo do skorzystania z przysługujących jej z mocy prawa uprawnień.

Dotyczą one przede wszystkim:

 • czasu pracy
 • przerw w pracy
 • wymiaru urlopu

CZAS PRACY

Czas pracy osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności nie może przekroczyć 8 godzin na dobę oraz 40 godzin
w tygodniu
. Natomiast pracownik legitymujący się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności nie może pracować dłużej niż 7 godzin na dobę oraz 35 godzin w tygodniu

Dodatkowo:

Należy pamiętać, że osoba z niepełnosprawnością nie może świadczyć pracy w porach nocnych i w godzinach nadliczbowych.

Istnieje jednak wyjątek od tej zasady – ograniczeń czasu pracy nie stosuje się w przypadku pracowników:

 • zatrudnionych przy pilnowaniu
 • którzy złożą wniosek o samodzielnej rezygnacji z tego przywileju, co zostanie poparte odpowiednim zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pracy w porze nocnej lub godzinach nadliczbowych.

*koszty ewentualnych badań związanych z wydaniem ww. zaświadczenia ponosi pracodawca.

Ponadto osoby z niepełnosprawnością mają prawo do skorzystania z dodatkowej 15 minutowej przerwy w pracy na wypoczynek lub gimnastykę usprawniającą. Przerwa ta jest płatna, co oznacza, że jej czas wliczany jest do czasu pracy.

 

DODATKOWY URLOP

Pracownicy legitymujący się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności mają prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Przywilej ten przysługuje po przepracowaniu 1 roku po dniu zaliczenia pracownika do jednego z ww. stopni niepełnosprawności.

Warto pamiętać!

Dodatkowy urlop wypoczynkowy nie przysługuje w momencie gdy pracownik:

 • jest już uprawniony do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 21 dni kalendarzowych
 • uzyskał już prawo do dodatkowego urlopu na podstawie odrębnych przepisów

 

ZWOLNIENIE Z PRACY

Osoby z niepełnosprawnością legitymujące się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności mogą skorzystać ze zwolnienia z pracy z zachowaniem wynagrodzenia w celu:

 • uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym (21 dni roboczych)
 • wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających (bez ograniczenia liczbą dni)
 • zaopatrzenia ortopedycznego lub naprawy sprzętu (bez ograniczenia liczbą dni)

Przywilej ten przysługuje, jeżeli ww. czynności nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

 

WARTO PAMIĘTAĆ!

 • Nie ma konieczności przedkładania pracodawcy specjalnego zaświadczenia o celowości pracy w krótszym wymiarze czasu. 
 • Jako osoba z niepełnosprawnością masz pierwszeństwo w uzyskaniu zatrudnienia w urzędzie o ile wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w urzędzie, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia
  o naborze nie wyniesie więcej niż 6%.

 

NARUSZENIE PRZEPISÓW

Co należy zrobić w momencie gdy pracodawca narusza przepisy o zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością? Taki występek można zgłosić Państwowej Inspekcji Pracy. Jednak przed złożeniem pisma można rozważyć zgłoszenie naruszenia przepisów o zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością osobie lub komórce organizacyjnej, która jest zwierzchnikiem nad osobą, która dopuszcza się naruszenia.

W przypadku stwierdzenia łamania praw pracowniczych Państwowa Inspekcja Pracy może:

 • nakazać usunięcie stwierdzonych uchybień
 • nałożyć mandat
 • skierować wniosek o ukaranie do sądu rejonowego
 • powiadomić prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

 

Zapoznaj się z innymi artykułami dotyczącymi orzeczenia o niepełnosprawności:

 1. Jakie korzyści płyną z faktu posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności? – TUTAJ 
 2. Czy warto ubiegać się o orzeczenie o niepełnosprawności dla swojego dziecka? – TUTAJ
 3. Co musisz zrobić aby uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności? – TUTAJ
 4. Nie zgadzasz się z orzeczeniem o niepełnosprawności? Złóż odwołanie! – TUTAJ
 5. Ulga rehabilitacyjna – jak z niej skorzystać składając roczne zeznanie podatkowe? – TUTAJ
 6. Co zawiera i jak wygląda orzeczenie o niepełnosprawności? – TUTAJ
 7. Uprawnienia pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności – TUTAJ
 8. Zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością – uprawnienia pracodawcy – TUTAJ
 9. Legitymacja osoby z niepełnosprawnością – TUTAJ
 10. Zasiłek pielęgnacyjny, a dodatek pielęgnacyjny – czym się różnią? – TUTAJ
 11. Systemy orzecznictwa o niepełnosprawności – TUTAJ

PAMIĘTAJ! ABY ZAŁOŻYĆ SUBKONTO W NASZYM STOWARZYSZENIU NIE MUSISZ POSIADAĆ ORZECZENIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ?

DOŁĄCZ DO NAS – Będziesz w dobrych rękach!

 

POMAGAJ Z NAMI! PRZEKAŻ 1,5%

KRS 0000273196

O autorze:

Komentarz zamknięty.

Napisz do nas!

Rozmiar czcionki
kolory