Usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne: Usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu na terenie m.Opola

 

O wykluczeniu osób starszych mówi się wiele. Mimo to nadal nie ma za dużo programów które wspierałyby ich funkcjonowanie i poprawiały sytuację zdrowotną. Osoby w podeszłym wieku często wymagają specjalistycznej opieki. Jest to oczywiście związane z ich kondycją zdrowotną. Nasze stowarzyszenie stara się w jak największym stopniu ułatwiać dostęp do takiej właśnie opieki. Zdajemy sobie sprawę z tego, że darmowe wizyty personelu medycznego sprawiają, że osoby starsze są objęte stałą troską. A co za tym idzie nie są pozostawione samym sobie.

Opieka i rehabilitacja dla osób starszych – Opole

Rozpoczynamy nowy projekt, którego celem jest zwiększenie usług zdrowotnych w naszym regionie. Wsparciem chcemy objąć osoby starsze, w tym  niepełnosprawne, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Nasze usług będziemy kierować do osób, które potrzebują pomocy w codziennym funkcjonowaniu, mieszkających na terenie województwa opolskiego w obszarze objętym programem „Program Rewitalizacji Opola do 2023 r.” tj.: Śródmieście, Nowa Wieś Królewska, część Zaodrza i Pasieka.

 

Wartość projektu: 417 770,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 394 792,65 zł

 

Dokumenty do pobrania:

  • Formularz zgłoszeniowy – Usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne

  • REGULAMIN- Usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne

Zgłoszenie do udziału w projekcie są przyjmowane:

  • drogą elektroniczną: info@rehabilitacjaopole.pl
  • osobiście w naszym biurze przy ul. Samborskiej 15 w Opolu

Rozmiar czcionki
kolory