Zespół downa – rehabilitacja ruchowa

Zespół Downa jest trisomią 21 pary chromosomów. Co to dokładnie oznacza? Otóż przy 21 parze pojawia się dodatkowy, trzeci chromosom lub jego fragment. Trisomia 21 jest chorobą genetyczną, która dość często pojawia się nie tylko w naszym społeczeństwie, ale także na całym świecie. Osoby, u których stwierdzono zespół Downa borykają się z trudnościami na różnych płaszczyznach. My staramy się im i ich rodzinom jak najbardziej pomóc. Bardzo ważne jest zapewnienie rehabilitacji ruchowej. Jest to aspekt bardzo ważny, ponieważ u małych dzieci w znacznym stopniu wpływa ona na dalszy rozwój.

Nasze stowarzyszenie zajmuje się także opieką nad osobami niesamodzielnymi. Dowiedz się, jak możesz wesprzeć nasze działania.

Rehabilitacja dzieci z zespołem Downa – Opole

Obniżenie napięcia mięśniowego wpływa nie tylko na zdolności ruchowe, ale również te ze sfery oralnej. Zajęcia logopedyczne pomagają zwalczać lub przynajmniej redukować niedomykanie buzi czy nadmierne ślinienie. Rehabilitacja polega również na usprawnianiu języka. Prawidłowa praca narządów artykulujących warunkuje bowiem rozwój mowy. Nasze działania sprowadzają się również do stymulowania sfery poznawczej. Rodziców i opiekunów osób z Trisomią 21 uczulamy na fakt iż każda sfera (sensoryczna, fizyczna, mowy, poznawcza) powinna rozwijać się na równi z innymi. Podobne tempo zapewni harmonijny, całościowy rozwój małego człowieka. Dobrym rozwiązaniem jest diagnoza dziecka przy pomocy testu PEPR. Test ten wskaże mocne i słabe strony sfery rozwoju. Na tej podstawie będzie można stworzyć indywidualny plan rehabilitacji.

Rozmiar czcionki
kolory