Jakie były wydatki Podopiecznych w 2021 roku?

28 stycznia 2022 - 8:22, przez , w aktualności, Komentarze wyłączone

Od 15 lat pomagamy w zbiórce pieniędzy na leczenie i rehabilitację. Choroba przychodzi nagle, a koszty z nią związane często są ogromne. Potrzebne są pieniądze na leczenie i rehabilitację. Niestety koszty te często przekraczają możliwości finansowe chorego i jego rodziny. Dlatego przychodzimy z pomocą.

Zakładając subkonto w Opolskim Stowarzyszeniu Rehabilitacji dajemy możliwość zbierania pieniędzy przede wszystkim z 1% podatku, darowizn, zbiórek publicznych, zbiórek na portalu siepomaga.pl (zobacz jak zostać Podopiecznym Stowarzyszenia). Dzięki zebranym kwotom możliwe było sfinansowanie wydatków Podopiecznych, które w 2021 roku wyniosły 2 MILIONY ZŁOTYCH. Zobacz za jakie wydatki najczęściej dokonywaliśmy zwrotu kosztów.

 

Na co Podopieczni przeznaczyli pieniądze w 2021 roku?

Najwięcej pieniędzy, podobnie jak w ubiegłych latach, Podopieczni przeznaczyli na REHABILITACJĘ I TURNUSY REHABILITACYJNE WRAZ Z NOCLEGIEM. Rehabilitacja w procesie leczenia jest nieodłącznym elementem, pozwalająca na lepsze funkcjonowanie i poprawę sprawności. Podopieczni korzystają z różnego typu rehabilitacji specjalistycznej, np.: ruchowej, logopedycznej, psychologicznej, fizykoterapia, kynoterapii, hipoterapii. Są to godziny rehabilitacji związane z intensywnymi ćwiczeniami, pokonywaniem swoich słabości, walki z bólem i lękiem. 

Kolejnym wysokim kosztem, na który Podopieczni przeznaczają pieniądze jest LECZENIE. Są to wszelkiego rodzaju konsultacje lekarskie, badania, zakup leków i suplementów diety, specjalistyczna dieta, ale także zakup środków higienicznych niezbędnych do pielęgnacji i opieki nad osobą chorą. 

Do prawidłowego przebiegu rehabilitacji niezbędne są SPRZĘTY REHABILITACYJNE oraz POMOCE TERAPEUTYCZNE I ORTOPEDYCZNE. Częściowo można uzyskać na nie dofinansowanie z różnych instytucji, ale niestety pozostała kwota pozostaje do opłaty przez chorego. Jednak nie na wszystkie sprzęty zostają udzielane dofinansowanie. Są to ogromne wydatki, ale jednocześnie niezbędne, aby móc funkcjonować. Podopieczni dokonują zakupów takich jak: wózki inwalidzkie, łóżka rehabilitacyjne, pionizatory, podnośniki,  ortezy, obuwie specjalistyczne. Sprzęty te są bardzo drogie, z uwagi na fakt, że często muszę być indywidualnie dopasowane do Podopiecznego.

Warto również wspomnieć, ze ogromne koszty generują DOJAZDY NA LECZENIE I REHABILITACJĘ, zarówno to odpłatne jak i na NFZ. Podopieczni przemieszczają się własnymi samochodami, jak i transportem zbiorowym. W cięższych przypadkach niezbędny jest profesjonalny transport medyczny. Wydatki te są również związane z opłacaniem przejazdu autostradą oraz opłatami parkingowymi. 

Nieco mniejsze wydatki Podopieczni w 2021 roku ponosili na OPIEKĘ, czyli np. opłacanie zakładów opiekuńczo-leczniczych czy opiekuna medycznego zajmującego się chorym w domu. Innym, ale równie ważnym wydatkiem było DOSTOSOWANIE POMIESZCZENIA DO POTRZEB OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. Osoby chore często zmagają się z barierami architektonicznymi, nie tylko w przestrzeniach publicznych, ale również w swoich domach. My wychodzimy na przeciw takim sytuacjom i umożliwiamy dokonanie zwrotu za wydatki poniesione w celu usunięcia tych przeszkód. 

 

Możesz pomóc!

Jak widzisz wydatków jest wiele, mniej lub bardziej kosztowne, jednak wszystkie konieczne w procesie leczenia.
Ty również możesz pomóc przekazując darowiznę czy 1% podatku. 

 

O autorze:

Komentarz zamknięty.

Napisz do nas!

Rozmiar czcionki
kolory