ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY, A DODATEK PIELĘGNACYJNY – CZYM SIĘ RÓŻNIĄ?

27 lipca 2021 - 11:24, przez , w Blog, Stowarzyszenie, Komentarze wyłączone

Bardzo często zdarza się, że zasiłek pielęgnacyjny jest mylony z dodatkiem pielęgnacyjnym. Warto pamiętać, że te dwa, pozornie jednakowe pojęcia, stanowią odrębne świadczenia i wypłacane są na innych podstawach.

 

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany w celu częściowego pokrycia kosztów związanych z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji przez inną osobę. Z powyższego świadczenia może skorzystać:

 1. Dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością
 2. Osoba z niepełnosprawnością w wieku powyżej 16 r.ż. legitymująca się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (o ile niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 r.ż.)
 3. Osoba w wieku powyżej 75 r.ż.

 

WAŻNE!

Zasiłek pielęgnacyjny nie może zostać przyznany osobie, która przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

Zasiłek pielęgnacyjny stanowi jedno ze świadczeń wchodzących w zakres świadczeń rodzinnych – zatem przyznawany jest na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.

 

DODATEK PIELĘGNACYJNY

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie przyznawane na podstawie orzeczenia wydanego przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W takim orzeczeniu lekarz stwierdza całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji, która powoduje konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych.

Dodatek pielęgnacyjny przysługuję osobie:

 1. Całkowicie niezdolnej do pracy i samodzielnej egzystencji
 2. Powyżej 75 r.ż.

 

Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie, która przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy osoba uprawniona przebywa poza ww. placówkami przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu – w takim przypadku dodatek może zostać przyznany.

 

WAŻNE!

W momencie ukończenia 75 lat dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest z urzędu, co znaczy, że nie potrzeba dopełniać żadnych formalności – będzie on wypłacany razem z emeryturą.

 

Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest na podstawie przepisów prawa regulujących zasady przyznawania świadczeń emerytalnych i rentowych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Czy zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny można pobierać jednocześnie?

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami powyższe świadczenia nie mogą być pobierane równocześnie.
To znaczy, że dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobom pobierającym zasiłek pielęgnacyjny i na odwrót.

 

Zapoznaj się z innymi artykułami dotyczącymi orzeczenia o niepełnosprawności:

 1. Jakie korzyści płyną z faktu posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności? – TUTAJ 
 2. Czy warto ubiegać się o orzeczenie o niepełnosprawności dla swojego dziecka? – TUTAJ
 3. Co musisz zrobić aby uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności? – TUTAJ
 4. Nie zgadzasz się z orzeczeniem o niepełnosprawności? Złóż odwołanie! – TUTAJ
 5. Ulga rehabilitacyjna – jak z niej skorzystać składając roczne zeznanie podatkowe? – TUTAJ
 6. Co zawiera i jak wygląda orzeczenie o niepełnosprawności? – TUTAJ
 7. Uprawnienia pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności – TUTAJ
 8. Zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością – uprawnienia pracodawcy – TUTAJ
 9. Legitymacja osoby z niepełnosprawnością – TUTAJ
 10. Zasiłek pielęgnacyjny, a dodatek pielęgnacyjny – czym się różnią? – TUTAJ
 11. Systemy orzecznictwa o niepełnosprawności – TUTAJ

PAMIĘTAJ! ABY ZAŁOŻYĆ SUBKONTO W NASZYM STOWARZYSZENIU NIE MUSISZ POSIADAĆ ORZECZENIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ?

DOŁĄCZ DO NAS – Będziesz w dobrych rękach!

 

POMAGAJ Z NAMI! PRZEKAŻ 1,5%

KRS 0000273196

O autorze:

Komentarz zamknięty.

Napisz do nas!

Rozmiar czcionki
kolory