Projekt KOMPLEKSOWE USŁUGI ZDROWOTNE DLA OSÓB STARSZYCH

O wykluczeniu osób starszych mówi się wiele. Mimo to nadal nie ma za dużo programów które wspierałyby ich funkcjonowanie i poprawiały sytuację zdrowotną. Osoby w podeszłym wieku często wymagają specjalistycznej opieki. Jest to oczywiście związane z ich kondycją zdrowotną. Nasze stowarzyszenie stara się w jak największym stopniu ułatwiać dostęp do takiej właśnie opieki. Zdajemy sobie sprawę z tego, że darmowe wizyty personelu medycznego sprawiają, że osoby starsze są objęte stałą troską. A co za tym idzie nie są pozostawione samym sobie.

Opieka i rehabilitacja dla osób starszych – Opole

Rozpoczynamy nowy projekt, którego celem jest zwiększenie usług zdrowotnych w naszym regionie. Wsparciem chcemy objąć osoby starsze, w tym  niepełnosprawne, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Nasze usług będziemy kierować do osób, które potrzebują pomocy w codziennym funkcjonowaniu. 

 

Dokumenty do pobrania:

  • Formularz zgłoszeniowy – kompleksowe usługi zdrowotne

  • REGULAMIN- Kompleksowe usługi zdrowotne

Prosimy o wydruk powyższych dokumentów w kolorze.

Rozmiar czcionki
kolory