Jak założyć subkonto?

1% podatku, darowizny, zbiórki czyli jak zacząć zbierać pieniądze na leczenie czy rehabilitację? By gromadzić środki na leczenie i rehabilitację dajemy narzędzie jakim jest konto w Stowarzyszeniu, zwane dalej subkontem.

Dokumenty do pobrania:

 

 • Podanie o założenie subkonta

  Prosimy pobrać oraz wypełnić

 • Porozumienie (2 sztuki)

 • Regulamin Subkont (2 sztuki)

 • Zgoda na publikację wizerunku

Do uzupełnionych dokumentów należy dołączyć kserokopię poniższych dokumentów (tylko te które są w Państwa posiadaniu):

 • ostatniego wypisu ze szpitala,
 • orzeczenia o niepełnosprawności
 • orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia

Całość należy dostarczyć do biura Stowarzyszenia osobiście lub przesyłając pocztą.

Dokumenty w momencie dostarczenia do biura Stowarzyszenia zostaną podpisane przez Stowarzyszenie a następnie odesłane wraz z dokumentami ułatwiającymi korzystanie z subkonta.

W momencie podpisania Porozumienia przez obie strony istnieje możliwość gromadzenia środków, korzystania z subkonta internetowego, czy umieszczenia informacji o sobie, swojej sytuacji na stronie Stowarzyszenia.

Subkonto może być utworzone dla dziecka lub osoby dorosłej ze schorzeniami neurologicznymi, a także uszkodzeniami narządu ruchu.
Gdy przyszły Podopieczny nie może osobiście założyć subkonta, istnieje możliwość by w jego imieniu zrobił to rodzic, opiekun prawny bądź bliska mu osoba.

Subkonto daje możliwość gromadzenia środków, które można wykorzystać na wszystko co związane jest z rehabilitacją i leczeniem. Najczęściej środki wykorzystywane są na: rehabilitację, konsultacje lekarskie, badania medyczne, sprzęt rehabilitacyjny (wózki, łóżka, zaopatrzenie ortopedyczne itp), lekarstwa, środki pielęgnacyjne (pampersy, cewniki, itp), opiekę medyczną (np. opiekę pielęgniarki), dostosowanie pomieszczeń domowych do potrzeb osoby niepełnosprawnej, dojazdy związane z rehabilitacją i leczeniem (poniesione koszty za paliwo, noclegi), turnusy rehabilitacyjne.
Oprócz gromadzenia środków Podopieczny ma dodatkową możliwość korzystania z różnych form działalności Stowarzyszenia, o których informacje może znaleźć na naszej stronie internetowej.

Środki można gromadzić w formie:

 • darowizn -warto wspomnieć darczyńcom, że osoby fizyczne, a także spółki osobowe, mogą odliczyć od kwoty do opodatkowania 6% dochodu (PIT), a osoby prawne 10% dochodu (CIT).)
 • środków z rozliczenia 1% podatku dochodowego (PIT)
 • środków zebranych za pośrednictwem zbiórki publicznej
 • środków zebranych w ramach zbiórki na portalu siepomaga.pl

Uzbierana kwota w dużej mierze zależy od zaangażowania w przekazywaniu apeli o wpłaty.