Jak założyć subkonto?

Posiadając subkonto masz możliwość zbierania funduszy z 1% podatku, darowizn oraz zbiórek publicznych. Współpracujemy również z portalem siepomaga.pl – to działająca na ogromną skalę fundacja, która ma olbrzymią ilość odbiorców i równie wielką moc. Założymy zbiórkę dla Ciebie, to duży krok na przód, by przybliżyć się do powrotu do normalności.

Dzięki przynależności do Stowarzyszenia osoby chcące wspomóc Podopiecznego w formie darowizn nie muszą płacić z tego tytułu podatków do Urzędu Skarbowego.

PRZYGOTUJ DOKUMENTY

Wszelkie dokumenty możesz wypełnić w naszym biurze lub pobrać poniżej i je do nas dostarczyć.

  

 • Podanie o założenie subkonta

  Prosimy pobrać oraz wypełnić

 • Porozumienie (2 sztuki)

 • Regulamin Subkont (2 sztuki)

 • Zgoda na publikację wizerunku

Do dokumentów dołącz kserokopie dokumentacji medycznej, np. ostatni wypis ze szpitala czy orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia. Jeżeli posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności również je dostarcz, ale nie jest ono niezbędne do założenia subkonta. 

 

Po podpisaniu przez nas dokumentów odeślemy je do Ciebie. Od teraz możesz korzystać z subkonta i zbierać pieniądze na rehabilitację i leczenie.

 

Możesz również przesłać do nas mailem na adres info@rehabilitacjaopole.pl zdjęcie wraz z krótkim opisem choroby, sytuacji – zwiększy to wiarygodność dla darczyńców.

Kto może założyć subkonto?

Subkonto może być utworzone dla dziecka lub osoby dorosłej z przewlekłymi problemami zdrowotnymi.

Nie możesz osobiście założyć subkonta? Istnieje możliwość by w Twoim imieniu zrobił to rodzic, opiekun prawny bądź bliska Ci osoba.


Po co subkonto?

Subkonto daje możliwość gromadzenia środków, które można wykorzystać na wszystko co związane jest z rehabilitacją i leczeniem. Najczęściej środki wykorzystywane są na:

 • rehabilitację,
 • konsultacje lekarskie,
 • badania medyczne,
 • sprzęt rehabilitacyjny (wózki, łóżka, zaopatrzenie ortopedyczne itp.),
 • lekarstwa,
 • środki pielęgnacyjne (pampersy, cewniki, itp),
 • opiekę medyczną (np. opiekę pielęgniarki),
 • dostosowanie pomieszczeń domowych do potrzeb osoby niepełnosprawnej,
 • dojazdy związane z rehabilitacją i leczeniem (poniesione koszty za paliwo, noclegi),
 • turnusy rehabilitacyjne.

Oprócz gromadzenia środków Podopieczny ma dodatkową możliwość korzystania z różnych form działalności Stowarzyszenia, o których informacje może znaleźć na naszej stronie internetowej.

Rozmiar czcionki
kolory