Jak korzystać z subkonta?

Jak ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów związanych z rehabilitacją i leczeniem?

Stowarzyszenie zwraca koszt na podstawie faktur/rachunków, które są wystawione z wyszczególnieniem imienia i nazwiska Podopiecznego.
By otrzymać zwrot poniesionych kosztów za leczenie i rehabilitację należy dostarczyć oryginały faktur, rachunków lub umów cywilno-prawnych oraz wypełnione dokumenty:

 • Podanie o zwrot kosztów

 • Zestawienie faktur

 • Oświadczenia

  W przypadku faktur za leki, suplementy, paliwo lub biletów środków komunikacji

Przypominamy, że zwrot kosztów obejmuje faktury lub rachunki wystawione maksymalnie 18 miesięcy wcześniej.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad rozliczania poniesionych kosztów dostępne są w Regulamin Subkont


 

Jakie dane powinny znaleźć się na rachunku/fakturze?

Wyróżniamy dwie możliwości wykorzystania pieniędzy zgromadzonych na subkoncie:

ZWROT KOSZTÓW – zwrot pieniędzy na konto osobiste za poniesione koszty przez Podopiecznego

W przypadku zwrotu kosztów w polu NABYWCA/PŁATNIK na fakturze powinny widnieć dane Podopiecznego lub Opiekuna: Imię i nazwisko, adres zamieszkania. Oryginały faktur/rachunków należy dostarczyć do biura razem z dokumentami: Podanie o zwrot kosztów, Zestawienie faktur oraz Oświadczenia (w przypadku faktur za leki, suplementy, paliwo, bilety środków komunikacji).

Przed złożeniem dokumentów należy upewnić się, że na subkoncie dostępna jest wystarczająca ilość pieniędzy do pokrycia powyższych kosztów.

OPŁATA – opłata na konto instytucji za nieopłacone dotychczas faktury/rachunki

Możliwość opłat wykorzystywana jest zazwyczaj w przypadku działań systematycznych jak np. comiesięczna rehabilitacja. Faktury/rachunki są w tym przypadku opłacane przez Stowarzyszenie – bezpośrednio z subkonta Podopiecznego. W polu NABYWCA/PŁATNIK na fakturze powinny widnieć dane Opolskiego Stowarzyszenia Rehabilitacji:

 • pełna nazwa: Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji
 • adres siedziby: ul. Samborska 15, 45-316 Opole
 • NIP: 7542893179

Bardzo ważne aby w opisie usługi  lub w polu UWAGI widniało Imię i nazwisko Podopiecznego. Razem z oryginałami faktur/rachunków do opłaty nie dostarczamy żadnych dodatkowych dokumentów.

Przed dostarczeniem faktur należy upewnić się, że na subkoncie dostępna jest wystarczająca ilość pieniędzy do pokrycia powyższych kosztów.

 

UWAGA! 

Nie można składać dokumentów:  faktur/rachunków/umów cywilno-prawnych, który były już rozliczone lub zrefundowane w jakiejkolwiek innej formie.


 

Jak sprawdzić stan subkonta?

By monitorować stan środków z subkonta utworzyliśmy PODGLĄD ON–LINE dostępny dla wszystkich Podopiecznych Stowarzyszenia- osób, które podpisały porozumienie ze stowarzyszeniem oraz regulamin subkont.PODGLĄD ON-LINE daje możliwość zalogowania się do swojego subkonta w celu sprawdzenia stanu zgromadzonych środków na subkoncie, a także zapewnia możliwość śledzenia każdego przelewu z jego kwotą i tytułem wpłaty. Od marca 2016 dostępne są nowe subkonta internetowe, które poszerzone zostały o możliwości:

 • wysłania wiadomości do biura Stowarzyszenia
 • odczytania komunikatów z informacją o działaniach podjętych przez Stowarzyszenie
 • utworzenia swojego profilu– umieszczenia zdjęcia profilowego oraz opisu dotyczącego historii, potrzeb, celu na który gromadzi się środki by ułatwić chętnym darczyńcom przekazanie na ich cel darowizny czy 1 % podatku.

 

By zalogować się do subkonta internetowego- wystarczy kliknąć na baner „ZALOGUJ SIĘ DO SUBKONTA” a następnie wpisać LOGIN (nr PESEL Podopiecznego lub adres e-mail podany przy zakładaniu subkonta). By otrzymać HASŁO należy skontaktować się z biurem Stowarzyszenia.

ZOBACZ INSTRUKCJĘ SUBKONTA INTERNETOWEGO

U nas wszystko jest jawne – zawsze możesz sprawdzić stan zgromadzonych środków.

Nie pamiętasz hasła? W takim przypadku należy wysłać maila na adres: info@rehabilitacjaopole.pl o tytule „NIE PAMIĘTAM HASŁA”
oraz dołączyć w treści zapytanie o hasło.


 

Kiedy można korzystać z środków z 1% podatku?

Środki z 1% podatku dochodowego dostępne są z końcem października.
We wrześniu naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby OPP przekazuje organizacji pożytku publicznego zbiorczą informację m.in. o przeznaczeniu kwoty 1% podatku należnego na cel szczegółowy.

Dopiero na podstawie tej informacji Stowarzyszenie jest wstanie rozksięgować otrzymane środki z 1% podatku zgodnie z przeznaczeniem na konkretny cel szczegółowy- w naszym przypadku- na konkretnych Podopiecznych Stowarzyszenia.

Prosimy o zwracanie uwagi osobom, które będą przekazywać 1% swojego podatku dochodowego na wpisanie w odpowiednich rubrykach tylko tego co koniecznie: nr KRS 0000273196kwotę, oraz w celu szczegółowym: Imię i Nazwisko Podopiecznego– znacznie ułatwi nam to pracę, ponieważ każdy dodatkowy dopisek jest wyświetlany osobno.


 

Kiedy wypłaty z subkonta są widoczne na subkoncie internetowym?

W każdy czwartek (który jest dniem roboczym) zostają zapisane na subkoncie internetowym wypłaty (zwroty kosztów i opłaty) za faktury dostarczone do Stowarzyszenia najpóźniej do środy tego samego tygodnia.


 

Kiedy darowizny są widoczne na subkoncie internetowym?

W każdy poniedziałek (który jest dniem roboczym) zostają zapisane na subkoncie internetowym darowizny, które zostały przekazane w poprzednim tygodniu. Na przykład: jeśli darowizna została zaksięgowana w środę – widoczna na subkoncie internetowym będzie w poniedziałek następnego tygodnia.


 

Czy jest jakaś opłata za subkonto lub podział zgromadzonych środków?

Stowarzyszenie nie pobiera od Podopiecznego ani osób reprezentujących Podopiecznego oraz Darczyńców żadnej prowizji ani też wynagrodzenia innego rodzaju. Stowarzyszenie ponosi koszty obsługi subkonta.

Środki pieniężne tworzące Subkonto pochodzące z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego na rzecz Podopiecznego pod względem prawnym nadal traktowane są jako środki publiczne. Wykorzystane są więc w następujący sposób:

 • 20% każdej wpłaty – zostaje przeznaczona na prowadzenie działalności pożytku publicznego, zgodnie z potrzebami i celami statutowymi Stowarzyszenia (Statut Stowarzyszenia)
 • natomiast pozostałe 80% pozostaje na subkoncie Podopiecznego z przeznaczeniem na Cele Podopiecznego.

Stowarzyszenie z tytułu wpłat darowizn oraz zbiórek publicznych na Podopiecznego nie pobiera żadnych opłat, kwota w całości przekazywana jest na subkonto Podopiecznego.


 

Czy jest limit czasowy, do którego muszę wykorzystać zgromadzone pieniądze by ich nie stracić?

Nie ma żadnych wymogów czasowych by wykorzystać zgromadzone pieniądze. Doskonałym przykładem tego są działania rodzin Podopiecznych, które dzisiaj gromadzą środki na subkontach – w obecnej chwili sami opiekują się swoimi bliskimi, są jednak świadomi tego, że w przyszłości nie będą w stanie wykonywać już wielu czynności związanych choćby z codzienną opieką. Warto zabezpieczyć środki by mieć wtedy możliwość korzystania z usług innych osób.


 

Czy darowizna wpływająca na subkonto osoby, utworzone przy organizacji pożytku publicznego, stanowi przychód danej osoby, który należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Otrzymywane przez podatnika z subkonta środki pieniężne nie stanowią darowizny, a zatem nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Rozmiar czcionki
kolory