Jak uzyskać zwrot pieniędzy?

 

 

 

 

 

Czy wiesz, że możesz odzyskać pieniądze wydane na leczenie i rehabilitację?

Posiadając subkonto w Stowarzyszeniu możesz odzyskać pieniądze, które zostały wydane na walkę z chorobą. Gdy pojawią się środki na Twoim subkoncie- dostarcz do nas faktury i rachunki (wystawione na Podopiecznego Stowarzyszenia lub jego opiekuna)- będziemy mogli wtedy zwrócić Ci wydane pieniądze. 

PRZYGOTUJ DOKUMENTY

Do ZWROTU KOSZTÓW przygotuj oryginały:

 • faktur
 • rachunków
 • umów cywilno-prawnych

Rozliczeniu podlegają również:

 • faktury uproszczone (paragony z numerem NIP lub PESEL nabywcy, kwota należności nie może przekroczyć 450 zł lub 100 euro)
 • paragony imienne (z pełnymi danymi nabywcy)

Następnie wypełnij poniższe dokumenty:

 

 • Podanie o zwrot kosztów

  (poniżej dostępna wersja edytowalna)

 • Zestawienie faktur

  (poniżej dostępna wersja edytowalna)

 • Oświadczenie do duplikatu faktury

 • Oświadczenie o opłaceniu faktury

 • Podanie o zwrot kosztów / Zestawienie faktur

  WERSJA EDYTOWALNA

Pamiętaj, że do rozliczenia potrzebne są oryginały faktur. Jeżeli dokument uległ zagubieniu, zniszczeniu lub został przekazany do innej instytucji  możesz poprosić firmę o wystawienie duplikatu faktury. Wówczas do rozliczenia dołącz uzupełnione oświadczenie.

 

Jeżeli faktura została omyłkowo wystawiona na dane Stowarzyszenia wypełnij oświadczenie o opłaceniu faktury.

 

Możesz skorzystać z edytowalnej wersji zestawienia faktur i uzupełnić je w formie elektronicznej.

 

Przypominamy, że faktury nie mogą być starsze niż 18 miesięcy.

Przed złożeniem dokumentów upewnij się, że na subkoncie masz wystarczającą ilość pieniędzy do pokrycia powyższych kosztów.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rozliczania poniesionych kosztów dostępne są w Regulamin Subkont.

UWAGA! 

Nie można składać dokumentów:  faktur/rachunków/umów cywilno-prawnych, które były już rozliczone lub zrefundowane w jakiejkolwiek innej formie.

 

SPRAWDŹ ZA JAKIE WYDATKI MOŻESZ OTRZYMAĆ ZWROT KOSZTÓW.

Jakie dane powinny znaleźć się na rachunku/fakturze?

Wyróżniamy dwie możliwości wykorzystania pieniędzy zgromadzonych na subkoncie:

 • ZWROT KOSZTÓW

Zwrot pieniędzy na Twoje konto osobiste za poniesione wydatki. Faktura powinna być wystawione na dane Twoje lub Twojego Opiekuna

Oryginały faktur/rachunków należy dostarczyć do biura razem z dokumentami (do pobrania powyżej).

OPŁATA

Poproś firmę o wystawienie faktury na dane Stowarzyszenia, a my opłacimy ją z Twojego subkonta bezpośrednio do firmy.

Dane, które muszą znaleźć się na fakturze:

 • pełna nazwa: Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji
 • adres siedziby: ul. Samborska 15, 45-316 Opole
 • NIP: 7542893179
 • w opisie usługi  lub w polu UWAGI wpisujemy Imię i Nazwisko Podopiecznego.

Do opłaty nie musisz wypełniać dodatkowych dokumentów.


Jak sprawdzić stan subkonta?

Możesz zalogować się na swoje subkonto i w każdej chwili sprawdzić ile masz zgromadzonych pieniędzy. Zaloguj się za pomocą swojego numeru PESEL lub adresu e-mail, hasło zostało nadane przy zakładaniu subkonta.

Jeżeli nie pamiętasz hasła – skontaktuj się z nami.


Kiedy można korzystać z środków z 1,5% podatku?

Środki z 1,5% podatku dochodowego dostępne są z końcem października.

We wrześniu Naczelnik Urzędu Skarbowego przekazuje nam zbiorczą informację i dopiero na jej podstawie jesteśmy w stanie zaksięgować otrzymane pieniądze na subkoncie.

Prosimy o zwracanie uwagi osobom, które będą przekazywać 1% swojego podatku dochodowego na wpisanie w odpowiednich rubrykach tylko tego co koniecznie:

 • nr KRS 0000273196
 • kwotę,
 • w celu szczegółowym: Imię i Nazwisko Podopiecznego

Kiedy wypłaty z subkonta są widoczne na subkoncie?

Zwroty kosztów oraz opłaty dokonywane są w każdy czwartek (za wyjątkiem świąt).


Kiedy darowizny są widoczne na subkoncie?

Darowizny są księgowane na subkoncie w każdy poniedziałek (za wyjątkiem świąt).


Czy jest jakaś opłata za subkonto lub podział zgromadzonych środków?

Subkonto jest zupełnie darmowe – nie pobieramy żadnej prowizji. Nie musisz ponosić kosztów obsługi subkonta – my się tym zajmiemy.

Środki pieniężne tworzące Subkonto pochodzące z tytułu wpłat 1,5% podatku dochodowego na rzecz Podopiecznego pod względem prawnym nadal traktowane są jako środki publiczne. Wykorzystane są więc w następujący sposób:

 • 20% każdej wpłaty – zostaje przeznaczona na prowadzenie działalności pożytku publicznego, zgodnie z potrzebami i celami statutowymi Stowarzyszenia (Statut Stowarzyszenia)
 • natomiast pozostałe 80% pozostaje na subkoncie Podopiecznego z przeznaczeniem na Cele Podopiecznego.

Stowarzyszenie z tytułu wpłat darowizn oraz zbiórek publicznych na Podopiecznego nie pobiera żadnych opłat, kwota w całości przekazywana jest na subkonto Podopiecznego.


Czy jest limit czasowy, do którego muszę wykorzystać zgromadzone pieniądze by ich nie stracić?

Nie ma żadnych wymogów czasowych by wykorzystać zgromadzone pieniądze. Doskonałym przykładem tego są działania rodzin Podopiecznych, które dzisiaj gromadzą środki na subkontach – w obecnej chwili sami opiekują się swoimi bliskimi, są jednak świadomi tego, że w przyszłości nie będą w stanie wykonywać już wielu czynności związanych choćby z codzienną opieką. Warto zabezpieczyć środki by mieć wtedy możliwość korzystania z usług innych osób.


Czy darczyńca musi płacić podatek od darowizn?

Dzięki przynależności do Stowarzyszenia osoby chcące wspomóc Podopiecznego w formie darowizn nie muszą płacić z tego tytułu podatku do Urzędu Skarbowego.

Rozmiar czcionki
kolory