Zbiórka publiczna

 

 

 

 

 

Jak zgłosić zbiórkę publiczną?

Przeprowadzając zbiórkę publiczną masz możliwość zbierania pieniędzy podczas wydarzeń, imprez, koncertów czy też ustawiając puszkę w sklepie, u fryzjera, kosmetyczki.

Posiadamy pozwolenie wydane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – Decyzja nr 2015/3482/OR). Dzięki temu możesz bezpiecznie i bez żadnych problemów przeprowadzić z nami zbiórkę publiczną.

 

Co to jest zbiórka publiczna?

Zbiórka publiczna dotyczy wyłącznie ofiar w gotówce lub w naturze, czyli: pieniędzy, darów rzeczowych.
Zbiórka ma miejsce wtedy gdy prowadzona jest w miejscach publicznych, zbierający i dający nie znają się (np. na ulicy, w parku, na cmentarzu, w sklepie, „domokrążne zbieranie od domu do domu”); zbiera się: do puszek, skarbon, koszy – na cel pożytku publicznego, np. kulturę, pomoc dobroczynną lub na cel religijny (poza terenem kościołów).

 

 

zbiórka publiczna Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji

 

JAK ZAŁOŻYĆ ZBIÓRKĘ PUBLICZNĄ? PRZYGOTUJ DOKUMENTY

Aby uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej skompletuj wszystkie niezbędne dokumenty i dostarcz je do biura nie później niż 14 dni przed planowaną zbiórką publiczną.  Dokumenty możesz dostarczyć osobiście lub przesłać skany na maila: info@rehabilitacjaopole.pl

 

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej

 • Zgoda właściciela lub użytkownika lokalu

  z miejsca w którym zbiórka będzie miała się odbyć (na zgodzie powinien być podpis i pieczątka właściciela lub osoby upoważnionej)

 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  od wszystkich osób odpowiedzialnych za zbiórkę (w przypadku kwesty do puszek także od wszystkich wolontariuszy)

 • Pełnomocnictwo do przeprowadzenia zbiórki publicznej

  Jeżeli wnioskodawcą nie jest sam Podopieczny/Rodzic/Opiekun prawny Podopiecznego tylko osoba trzecia, należy dodatkowo wraz z wnioskiem złożyć pełnomocnictwo do przeprowadzenia zbiórki publicznej

JAK WYPOŻYCZYĆ PUSZKĘ?

Możemy za darmo wypożyczyć Ci puszki do przeprowadzenia zbiórki pieniężnej, wystarczy, że wypełnisz poniższe oświadczenie i dołączysz je do pozostałych dokumentów dotyczących zbiórki publicznej.

 

 • Prośba o wypożyczenie puszek

OKLEJ PUSZKI, PRZYGOTUJ IDENTYFIKATORY DLA WOLONTARIUSZY

Skorzystaj z gotowych szablonów lub przygotuj własny, pamiętając, że na puszce
i identyfikatorze musi pojawić się: nr zbiórki 2015/3482/OR, imię i nazwisko Podopiecznego, dane Stowarzyszenia. Możesz również wysłać do nas zdjęcie Podopiecznego, a my przygotujemy dla Ciebie szablon ze zdjęciem.

 • Szablon naklejki na puszkę

 • Szablon identyfikatora dla wolontariusza

JAK ROZLICZYĆ ZBIÓRKĘ PUBLICZNĄ?

Na rozliczenie masz 14 dni od zakończenia zbiórki publicznej, przygotuj:

 • protokół z zebranych podczas zbiórki środków (do pobrania obok)
 • dowód wpłaty zebranych środków na konto Stowarzyszenia

 

 • Protokół z zebranych podczas zbiórki środków

WAŻNE!

Uzbierane środki pieniężne należy wpłacić na poniżej podany numer konta bankowego.

W tytule przelewu należy wskazać: Imię i Nazwisko Podopiecznego- zbiórka publiczna nr 2015/3482/OR

 

Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji 
ul. Samborska 15, 45-316 Opole
Plusbank 34 1680 1235 0000 3000 1461 2426

 


Jakie działania nie wymagają zgłoszenia?

Nie mają obowiązku zgłoszenia:

 • przelewy na konto bankowe stowarzyszenia, fundacji, apele o takie wpłaty,
 • wpłaty na konto on-line, przekazywanie darów, pieniędzy za pomocą wirtualnych platform (np. crowdfunding),
 • publikowanie w mediach, internecie, wysyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (mailing, SMS-y), także z wykorzystaniem bazy danych (w tym również zakupionej bazy danych) apeli o przekazywanie wpłat na konto, o złożenie zleceń stałych, przelewów na konto bankowe lub o przesłanie SMS-ów na określony numer,

Zbiórką publiczną nie jest też (zwolnienia zapisane w ustawie) zbiórka:

 • na cele religijne, na terenie kościołów,
 • koleżeńska, w zamkniętym gronie, np. w pracy, w urzędzie,
 • loteria pieniężna, fantowa (są regulowane ustawą o grach hazardowych),
 • w szkole, tylko wśród młodzieży, nauczycieli.
Rozmiar czcionki
kolory