Zbiórka publiczna

Jak zgłosić zbiórkę publiczną?

Przeprowadzając zbiórkę publiczną masz możliwość zbierania pieniędzy podczas wydarzeń, imprez, koncertów czy też ustawiając puszkę w sklepie, u fryzjera, kosmetyczki.

Pieniądze gromadzone w ramach zbiórek publicznych mogą być wydatkowane tylko i wyłącznie na cele wskazane przez Ministerstwo w aktualnym pozwoleniu na dany rok (obecnie obowiązuje Decyzja nr 2015/3482/OR).

 

Czy wiesz, że w ramach pracy naszego Stowarzyszenia zajmujemy się także rehabilitacją dzieci z zespołem downa? Dowiedz się o tym więcej.

PRZYGOTUJ DOKUMENTY

Aby uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej skompletuj wszystkie niezbędne dokumenty i dostarcz je do biura nie później niż 14 dni przed planowaną zbiórką publiczną.  Dokumenty możesz dostarczyć osobiście lub przesłać skany na maila: info@rehabilitacjaopole.pl

 

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej

 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  od wszystkich osób odpowiedzialnych za zbiórkę (w przypadku kwesty do puszek także od wszystkich wolontariuszy)

 • Zgoda właściciela lub użytkownika lokalu

  z miejsca w którym zbiórka będzie miała się odbyć (na zgodzie powinien być podpis i pieczątka właściciela lub osoby upoważnionej)

 • Upoważnienie

  Jeżeli wnioskodawcą nie jest sam Podopieczny /Rodzic/ czy prawny opiekun podopiecznego tylko osoba trzecia, należy dodatkowo wraz z wnioskiem złożyć upoważnienie od samego Podopiecznego/Rodzica/ Opiekuna,

Jak wypożyczyć puszkę?

Masz możliwość wypożyczenia puszek, wystarczy, że wypełnisz poniższe oświadczenie i dołączysz je do pozostałych dokumentów dotyczących zbiórki publicznej.

 

 • Oświadczenie dotyczące wypożyczenia puszek

Skorzystaj z przygotowanych przez nas szablonów do oklejenia puszek i identyfikatorów dla wolontariuszy.

 

 • Szablon naklejki na puszkę

 • Szablon identyfikatora dla wolontariusza

Co to jest zbiórka publiczna?

Zbiórka publiczna dotyczy wyłącznie ofiar w gotówce lub w naturze, czyli: pieniędzy, darów rzeczowych.
Zbiórka ma miejsce wtedy gdy prowadzona jest w miejscach publicznych, zbierający i dający nie znają się (np. na ulicy, w parku, na cmentarzu, w sklepie, „domokrążne zbieranie od domu do domu”); zbiera się: do puszek, skarbon, koszy – na cel pożytku publicznego, np. kulturę, pomoc dobroczynną lub na cel religijny (poza terenem kościołów).


Jakie działania nie wymagają zgłoszenia?

Nie mają obowiązku zgłoszenia:

 • przelewy na konto bankowe stowarzyszenia, fundacji, apele o takie wpłaty,
 • wpłaty na konto on-line, przekazywanie darów, pieniędzy za pomocą wirtualnych platform (np. crowdfunding),
 • publikowanie w mediach, internecie, wysyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (mailing, SMS-y), także z wykorzystaniem bazy danych (w tym również zakupionej bazy danych) apeli o przekazywanie wpłat na konto, o złożenie zleceń stałych, przelewów na konto bankowe lub o przesłanie SMS-ów na określony numer,

Zbiórką publiczną nie jest też (zwolnienia zapisane w ustawie) zbiórka:

 • na cele religijne, na terenie kościołów,
 • koleżeńska, w zamkniętym gronie, np. w pracy, w urzędzie,
 • loteria pieniężna, fantowa (są regulowane ustawą o grach hazardowych),
 • w szkole, tylko wśród młodzieży, nauczycieli.

Jak rozliczyć zbiórkę publiczną?

Na rozliczenie masz 14 dni od zakończenia zbiórki publicznej, przygotuj:

 • dowód wpłaty zebranych środków na konto Stowarzyszenia (w tytule przelewu należy wskazać: Nazwisko i Imię Podopiecznego- zbiórka publiczna nr 2015/3482/OR)
 • Protokół z zebranych podczas zbiórki środków (do pobrania poniżej)
 • sprawozdanie – zdjęcia, krótką relację
 • Protokół z zebranych podczas zbiórki środków

UWAGA!
Uzbierane środki pieniężne należy wpłacić na poniżej podany numer konta bankowego:

Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji 
ul. Samborska 15, 45-316 Opole
Plusbank 34 1680 1235 0000 3000 1461 2426

 

 

Rozmiar czcionki
kolory