Zakończone projekty

Family day. Smiling invalid man sitting on the wheelchair and holding hands with daughter while expressing positivity

Realizacja projektu pt:

„Stworzenie domowej opieki wraz z rehabilitacją dla osób niesamodzielnych na terenie Miasta Opola”

Czas trwania 02.01.2018 – 31.12.2018

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, realizowany przez OPOLSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACJI w partnerstwie z USŁUGI PIELĘGNIARSKIE I OPIEKUŃCZE MAŁGORZATA TESARZ oraz STOWARZYSZENIEM NA RZECZ POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „SIEDLISKO”.


czytaj więcej

Beznazwy-1

Realizacja projektu pt:

„Siła Kobiet” – promowanie działań na rzecz osób z niepełnosprawnością

Czas trwania: czerwiec – grudzień 2018

Projekt współfinansowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON, realizowany przez OPOLSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACJI w partnerstwie z Instytutem Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego.

Adresatami projektu są:

Kobiety posiadające orzeczenie o niepełnosprawności i matki dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, zamieszkujące teren województwa opolskiego.

Głównym celem projektu:

Wzmocnienie dotychczasowych zasobów osobistych i rozwinięcie samoświadomości posiadania innych cech i umiejętności społecznych, przydatnych w kreowaniu aktywnej postawy wobec życia.

W ramach projektu przewidziano spotkania w formie:

  • warsztatów edukacyjnych
  • sesji poradniczych

Dla uczestniczek projektu przewidziano udział w profesjonalnej sesji fotograficznej oraz prezentację zdjęć podczas mobilnej wystawy fotograficznej.


czytaj więcej

AdobeStock_168021894-350x350

Realizacja projektu pt.

„Stworzenie domowej opieki medycznej, wraz z rehabilitacją neurologiczną i funkcjonalną dla osób starszych w województwie opolskim. Etap II”  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, realizowany przez OPOLSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACJI
w partnerstwie z USŁUGI PIELĘGNIARSKIE I OPIEKUŃCZE MAŁGORZATA TESARZ.

60+ przeźroczyste logo

Realizacja projektu pt.

Stworzenie domowej opieki medycznej, wraz z rehabilitacją neurologiczną i funkcjonalną, dla osób starszych w województwie opolskim”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, realizowany przez OPOLSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACJI
w partnerstwie z USŁUGI PIELĘGNIARSKIE I OPIEKUŃCZE MAŁGORZATA TESARZ.

Obraz1

Realizacja projektu pt:

Kompleksowa nowatorska opieka domowa  nad osobą starszą w tym niesamodzielną z chorobą otępienną pt. “Dodajmy im skrzydeł”

Projekt współfinansowany współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, realizowany przez OPOLSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACJI.

Plakat - Życie jest podróżą NOWE LOGO RADIO1

Realizacja projekt pt.

„Życie jest podróżą” – promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON, realizowany przez OPOLSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACJI w partnerstwie z Instytutem Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego.

00-Tworzenie-plakat_A3-Filharmonia-150dpi_ do druku zaproszenie — kopia

Realizacja projektu pt.

“Tworzenie ma sens”

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON, realizowany przez OPOLSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACJI w partnerstwie z Instytutem Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego.

Rozmiar czcionki
kolory