Zakończone projekty

 

 

 

 

 

Opieka i rehabilitacja dla osób starszych

Realizacja projektu pt:

„Usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu na terenie m.Opola”  

Czas wsparcia 01.01.2022 r.-31.12.2022 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, realizowany przez OPOLSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACJI w partnerstwie z USŁUGI PIELĘGNIARSKIE I OPIEKUŃCZE MAŁGORZATA TESARZ oraz Stowarzyszeniem “SIEDLISKO”.

 


czytaj więcej

Opieka i rehabilitacja dla osób starszych

Realizacja projektu pt:

„KOMPLEKSOWE USŁUGI ZDROWOTNE DLA OSÓB STARSZYCH, W TYM OPIEKA I REHABILITACJA DLA OSÓB STARSZYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO”

Czas wsparcia 01.10.2020 – 30.11.2021

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, realizowany przez OPOLSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACJI w partnerstwie z PIOTR MAJCHRZYK TRANS-MEDYK RATOWNICTWO.

 


czytaj więcej

1508b817-6a14-4afd-a1ef-90deff3a29b4

Realizacja projektu pt:

„Rozwój kompleksowych usług zdrowotnych dla osób starszycz chorobami otępiennymi na terenie województwa opolskiego”  

Czas wsparcia 02.01.2019 – 31.12.2020

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, realizowany przez OPOLSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACJI w partnerstwie z USŁUGI PIELĘGNIARSKIE I OPIEKUŃCZE MAŁGORZATA TESARZ.

Projekt został podzielony na 2 części: w każdym roku wsparcie otrzymają 4 osoby (czas wsparcia dla jednej osoby – 1 rok).


czytaj więcej

Siła Kobiet 3

Realizacja projektu pt:

„Siła Kobiet 3”

Czas trwania: lipiec – grudzień 2021

Projekt finansowany przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON, realizowany przez OPOLSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACJI w partnerstwie z Instytutem Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego.

Adresatami projektu są:

Adresatami zadania są matki dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, zamieszkujące teren województwa opolskiego. Drugą grupą adresatów są dzieci z niepełnosprawnością będące odbiorcami bajek oraz opiekunowie, kadra i wolontariusze bezpośrednio zaangażowani w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych.

Głównym celem projektu:

Celem projektu jest zorganizowanie warsztatów twórczych dla matek dzieci z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem procesu integracji tych kobiet ze społecznością lokalną.

 


czytaj więcej

siła kobbiet2

Realizacja projektu pt:

„Siła Kobiet 2”

Czas trwania: lipiec – grudzień 2020

Projekt finansowany przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON, realizowany przez OPOLSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACJI w partnerstwie z Instytutem Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego.

Adresatami projektu są:

Kobiety  z niepełnosprawnością, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności i matki z dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, zamieszkujące teren województwa opolskiego, mieszkańcy województwa opolskiego. Drugą grupą adresatów są  pracownicy sektora pomocy społecznej, oświaty i zdrowia oraz studenci kierunków humanistycznych i medycznych  Uniwersytetu Opolskiego i Wyższej Szkoły Medycznej w Opolu

Głównym celem projektu:

Przeprowadzenie kampanii informacyjnej na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji kobiet doświadczających niepełnosprawności własnej lub swojego dziecka, a dzięki temu  uwrażliwienie świadomości odbiorów filmu na ważne sprawy społeczne oraz kreowanie pozytywnego wizerunku kobiet za pomocą przykładów z życia bohaterek filmu.

W ramach projektu przewidziano spotkania w formie:

  • nagranie filmu i trailera promującego film
  • uroczystą premierę filmu
  • warsztaty/panele dyskusyjne z ekspertem
  • projekcje filmu w lokalnych i społecznościowych mediach

czytaj więcej

rehabilitacja_osób_starszych

Realizacja projektu pt:

„Stworzenie domowej opieki medycznej wraz z rehabilitacją dla osób starszych w województwie opolskim”

Czas wsparcia 02.01.2019 – 31.12.2019

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, realizowany przez OPOLSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACJI w partnerstwie z USŁUGI PIELĘGNIARSKIE I OPIEKUŃCZE MAŁGORZATA TESARZ.


czytaj więcej

people-3167294_1920

Realizacja projektu pt:

„Domowa opieka i rehabilitacja dla osób niesamodzielnych na terenie Miasta Opola”  

Czas wsparcia 02.11.2018 – 31.10.2019

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, realizowany przez OPOLSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACJI w partnerstwie z USŁUGI PIELĘGNIARSKIE I OPIEKUŃCZE MAŁGORZATA TESARZ oraz STOWARZYSZENIEM NA RZECZ POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „SIEDLISKO”.


czytaj więcej

Family day. Smiling invalid man sitting on the wheelchair and holding hands with daughter while expressing positivity

Realizacja projektu pt:

„Stworzenie domowej opieki wraz z rehabilitacją dla osób niesamodzielnych na terenie Miasta Opola”

Czas trwania 02.01.2018 – 31.12.2018

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, realizowany przez OPOLSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACJI w partnerstwie z USŁUGI PIELĘGNIARSKIE I OPIEKUŃCZE MAŁGORZATA TESARZ oraz STOWARZYSZENIEM NA RZECZ POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „SIEDLISKO”.


czytaj więcej

Beznazwy-1

Realizacja projektu pt:

„Siła Kobiet” – promowanie działań na rzecz osób z niepełnosprawnością

 

Czas trwania: czerwiec – grudzień 2018

Projekt współfinansowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON, realizowany przez OPOLSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACJI w partnerstwie z Instytutem Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego.

Adresatami projektu są:

Kobiety posiadające orzeczenie o niepełnosprawności i matki dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, zamieszkujące teren województwa opolskiego.

Głównym celem projektu:

Wzmocnienie dotychczasowych zasobów osobistych i rozwinięcie samoświadomości posiadania innych cech i umiejętności społecznych, przydatnych w kreowaniu aktywnej postawy wobec życia.

W ramach projektu przewidziano spotkania w formie:

  • warsztatów edukacyjnych
  • sesji poradniczych

Dla uczestniczek projektu przewidziano udział w profesjonalnej sesji fotograficznej oraz prezentację zdjęć podczas mobilnej wystawy fotograficznej.


czytaj więcej

AdobeStock_168021894-350x350

Realizacja projektu pt.

„Stworzenie domowej opieki medycznej, wraz z rehabilitacją neurologiczną i funkcjonalną dla osób starszych w województwie opolskim. Etap II”  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, realizowany przez OPOLSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACJI
w partnerstwie z USŁUGI PIELĘGNIARSKIE I OPIEKUŃCZE MAŁGORZATA TESARZ.

60+ przeźroczyste logo

Realizacja projektu pt.

Stworzenie domowej opieki medycznej, wraz z rehabilitacją neurologiczną i funkcjonalną, dla osób starszych w województwie opolskim”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, realizowany przez OPOLSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACJI
w partnerstwie z USŁUGI PIELĘGNIARSKIE I OPIEKUŃCZE MAŁGORZATA TESARZ.

Obraz1

Realizacja projektu pt:

Kompleksowa nowatorska opieka domowa  nad osobą starszą w tym niesamodzielną z chorobą otępienną pt. “Dodajmy im skrzydeł”

Projekt współfinansowany współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, realizowany przez OPOLSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACJI.

Plakat - Życie jest podróżą NOWE LOGO RADIO1

Realizacja projekt pt.

„Życie jest podróżą” – promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON, realizowany przez OPOLSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACJI w partnerstwie z Instytutem Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego.

00-Tworzenie-plakat_A3-Filharmonia-150dpi_ do druku zaproszenie — kopia

Realizacja projektu pt.

“Tworzenie ma sens”

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON, realizowany przez OPOLSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACJI w partnerstwie z Instytutem Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego.

Rozmiar czcionki
kolory