Aktualne projekty

1508b817-6a14-4afd-a1ef-90deff3a29b4

Realizacja projektu pt:

„Rozwój kompleksowych usług zdrowotnych dla osób starszycz chorobami otępiennymi na terenie województwa opolskiego”  

Czas wsparcia 02.01.2019 – 31.12.2020

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, realizowany przez OPOLSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACJI w partnerstwie z USŁUGI PIELĘGNIARSKIE I OPIEKUŃCZE MAŁGORZATA TESARZ.

Projekt został podzielony na 2 części: w każdym roku wsparcie otrzymają 4 osoby (czas wsparcia dla jednej osoby – 1 rok).


czytaj więcej

Handicapped child enjoying the swing outdoors with sister

Jesteśmy partnerem w projekcie pt:

„Utworzenie Centrum Aktywności i Rehabilitacji Dzieci z Trisomią 21″

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji dla Gminy Opole.

W ramach projektu udzielane jest Poradnictwo w zakresie profilaktyki zdrowia w ilości 225 godz., jak również doradztwo i zakupienie niezbędnego sprzętu terapeutycznego.


czytaj więcej

Rozmiar czcionki
kolory