Aktualne projekty

Opieka i rehabilitacja dla osób starszych

Realizacja projektu pt:

„Kompleksowe usługi zdrowotne, w tym opieka i rehabilitacja dla osób starszych na terenie województwa opolskiego”  

Czas wsparcia 01.10.2020 r.-30.11.2021 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, realizowany przez OPOLSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACJI w partnerstwie z PIOTR MAJCHRZYK TRANS-MEDYK RATOWNICTWO.

 


czytaj więcej

siła kobbiet2

Realizacja projektu pt:

„Siła Kobiet 2”

Czas trwania: lipiec – grudzień 2020

Projekt finansowany przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON, realizowany przez OPOLSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACJI w partnerstwie z Instytutem Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego.

Adresatami projektu są:

Kobiety  z niepełnosprawnością, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności i matki z dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, zamieszkujące teren województwa opolskiego, mieszkańcy województwa opolskiego. Drugą grupą adresatów są  pracownicy sektora pomocy społecznej, oświaty i zdrowia oraz studenci kierunków humanistycznych i medycznych  Uniwersytetu Opolskiego i Wyższej Szkoły Medycznej w Opolu

Głównym celem projektu:

Przeprowadzenie kampanii informacyjnej na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji kobiet doświadczających niepełnosprawności własnej lub swojego dziecka, a dzięki temu  uwrażliwienie świadomości odbiorów filmu na ważne sprawy społeczne oraz kreowanie pozytywnego wizerunku kobiet za pomocą przykładów z życia bohaterek filmu.

W ramach projektu przewidziano spotkania w formie:

  • nagranie filmu i trailera promującego film
  • uroczystą premierę filmu
  • warsztaty/panele dyskusyjne z ekspertem
  • projekcje filmu w lokalnych i społecznościowych mediach

czytaj więcej

1508b817-6a14-4afd-a1ef-90deff3a29b4

Realizacja projektu pt:

„Rozwój kompleksowych usług zdrowotnych dla osób starszycz chorobami otępiennymi na terenie województwa opolskiego”  

Czas wsparcia 02.01.2019 – 31.12.2020

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, realizowany przez OPOLSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACJI w partnerstwie z USŁUGI PIELĘGNIARSKIE I OPIEKUŃCZE MAŁGORZATA TESARZ.

Projekt został podzielony na 2 części: w każdym roku wsparcie otrzymają 4 osoby (czas wsparcia dla jednej osoby – 1 rok).


czytaj więcej

Handicapped child enjoying the swing outdoors with sister

Jesteśmy partnerem w projekcie pt:

„Utworzenie Centrum Aktywności i Rehabilitacji Dzieci z Trisomią 21″

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji dla Gminy Opole.

W ramach projektu udzielane jest Poradnictwo w zakresie profilaktyki zdrowia w ilości 225 godz., jak również doradztwo i zakupienie niezbędnego sprzętu terapeutycznego.


czytaj więcej

Rozmiar czcionki
kolory