Wolontariat – Opole

 

 

 

 

 

Wolontariat jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny. Opiera się on na świadomej pracy na rzecz innych osób lub jakiejś instytucji. Wolontariuszy spotkać możemy przy okazji różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych, a także w stowarzyszeniach mających na celu niesienie pomocy osobom chorym i potrzebującym. I właśnie tak jest u nas. Zachęcamy do podjęcia wolontariatu osoby, które:

  • chcą poświęcić swój czas innym;
  • posiadają umiejętności i talenty, które mogą spożytkować pomagając osobie niepełnosprawnej lub jej rodzinie;
  • chcą stać się oparciem dla osób zmagających się z różnego rodzaju problemami, także tymi pojawiającymi się znienacka; te potrafią stanowić ogromne wyzwanie, którego nie da się przejść bez wsparcia;

Jak zostać wolontariuszem


Jeśli masz wolę zostać wolontariuszem to zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami naszego stowarzyszenia. Możemy wstępnie umówić się telefonicznie, a następnie osobiście spotkać, by ustalić czym mógłbyś/mogłabyś się zajmować. Z naszej strony możemy zagwarantować, że będzie to forma rozwoju osobistego, a także umiejętności potrzebnych w dalszej karierze zawodowej.

By zostać wolontariuszem skontaktuj się z biurem Stowarzyszenia.

Jeśli zamiast tego chciałbyś wesprzeć nas finansowo, dowiedz się jak zostać sponsorem. Wpieraj finansowo nasze imprezy i inne wydarzenia.

​Fundacje – Opole miastem, które pomaga


W naszym mieście nie brakuje ludzi o wielkim sercu, którzy chętnie wyciągają pomocną dłoń do innych. Opole, miasto o bogatej historii i zróżnicowanej kulturze, odgrywa istotną rolę w dziedzinie wspierania potrzebujących, dzięki licznej obecności fundacji działających na terenie miasta. Te organizacje charytatywne i non-profit nie tylko zapewniają wsparcie finansowe dla osób w potrzebie, ale także integrują społeczność wokół wspólnego celu – pomocy innym.

Opolanie wykazują ogromną gotowość do niesienia wsparcia potrzebującym. Zarówno w formie bezpośredniej pomocy, jak i składania darowizn dla fundacji, społeczność Opola okazuje swoją solidarność w trudnych chwilach. Program przekazywania 1,5% podatku to kolejny sposób, w jaki mieszkańcy Opola mogą zaangażować się w pomoc potrzebującym. Dzięki tej inicjatywie obywatele mają możliwość przekazania części swojego podatku dochodowego na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.

Opolska młodzież wykazuje dużą chęć do angażowania się w działania charytatywne poprzez wolontariat. Od pomocy w organizacji eventów charytatywnych po działania na rzecz lokalnych społeczności, młodzi ludzie przyczyniają się do rozwoju fundacji i wzmacniania więzi między ludźmi. Wolontariat daje im szansę na zdobycie nowych umiejętności, cenne doświadczenie oraz możliwość uczestniczenia w ważnych akcjach na rzecz dobra innych. Doceniamy wsparcie każdego, kto chce angażować się z nami w działania fundacji i chętnie witamy na pokładzie kolejnych wolontariuszy!

Fundacje w Opolu i wolontariat – dlaczego warto podjąć współpracę?


Fundacje w Opolu potrzebują rąk do pracy, więc przyjmują wolontariuszy, dzięki którym mogą lepiej realizować swoje postulaty. Jednak niesienie bezinteresownej pomocy niesie również korzyści dla samego wolontariusza.

  • Jedną z najważniejszych korzyści z wolontariatu jest poczucie spełnienia i satysfakcji płynące z pomagania innym. Współczucie i wsparcie wobec potrzebujących dają uczucie, że swoimi działaniami wprowadza się pozytywne zmiany w życiu innych ludzi.
  • Wolontariat umożliwia zdobycie nowych umiejętności oraz rozszerzenie już posiadanych. Osoby zaangażowane w różnorodne projekty mają szansę rozwijać się w dziedzinach takich jak organizacja eventów, komunikacja interpersonalna, zarządzanie czasem czy rozwiązywanie problemów.
  • Praca wolontariacka pozwala na nawiązywanie nowych znajomości i budowanie wartościowych relacji z ludźmi o podobnych wartościach i zainteresowaniach. To może prowadzić do nawiązania ważnych relacji zarówno na płaszczyźnie osobistej, jak i zawodowej.
  • Wielu badaczy wskazuje, że zaangażowanie w wolontariat może przyczynić się do redukcji poziomu stresu, lęku oraz poprawy samopoczucia. Pomaganie innym i odczuwanie wdzięczności za swoje działania wpływa pozytywnie na psychikę wolontariuszy.
  • Praca z różnorodnymi grupami społecznymi, często w trudnych sytuacjach, pozwala na zrozumienie innych ludzi oraz rozwijanie empatii. Wolontariusze uczą się patrzeć na świat z perspektywy innych osób i są bardziej wrażliwi na potrzeby innych.
  • Wolontariat przyczynia się do wzmacniania lokalnych społeczności. Poprzez zaangażowanie w działania na rzecz wspólnoty, wolontariusze mają szansę wprowadzać pozytywne zmiany i rozwiązywać problemy swojego otoczenia.
  • Działania wolontariuszy mogą mieć rzeczywisty wpływ na zmiany społeczne. Poprzez swoje zaangażowanie i działania, mogą wprowadzać pozytywne inicjatywy i inspirować innych do działań charytatywnych.

Jako fundacja z Opola, zachęcamy do zdobywania z nami doświadczenia oraz cennych znajomości. Zapraszamy do współpracy w ramach wolontariatu!

Rozmiar czcionki
kolory