Centra informacyjne dla osób z niepełnosprawnością

30 września 2022 - 7:07, przez , w Blog, Komentarze wyłączone

Już od ponad roku przy Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) istnieją centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON). Są to miejsca gdzie otrzymasz informacje i porady. Czym dokładnie zajmuje się Centrum? Przeczytaj artykuł.

 

CIDON w ramach swojej działalności oferuje:

– Wsparcie informacyjne w zakresie:

 • realizowanych programach przez PFRON;
 • projektach prowadzonych przez organizacje pozarządowe;
 • dostępnych form wsparcia finansowego i rzeczowego;
 • systemu orzecznictwa dla celów rentowych i pozarentowych;
 • uprawnień i ulg zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny oraz w środki pomocnicze;
 • turnusów rehabilitacyjnych, sanatoriów;
 • rehabilitacji leczniczej, społecznej, zawodowej;
 • zatrudniania osób z niepełnosprawnością;
 • wsparcia pracodawców osób z niepełnosprawnością;
 • likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się;
 • instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością;
 • wsparcia działalności gospodarczej prowadzonej lub podejmowanej przez osoby z niepełnosprawnością.

– Pomoc poprzez kontakt z właściwą instytucją, w tym:

 • wsparcie w wypełnianiu dokumentów;
 • weryfikacja sposobu załatwienia sprawy na rzecz osoby z niepełnosprawnością;
 • pomoc w umówieniu wizyty w danej instytucji czy jednostce.

– Kierowanie do specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją;
– Kierowanie do Ośrodka Wsparcia i Testów;
– Współpracę z Ośrodkiem Wsparcia i Testów w zakresie prowadzenia działań na rzecz osób z niepełnosprawnością;
– Uczestniczenie w realizacji planu aktywizacyjnego, który prowadzi specjalista ds. zarządzania rehabilitacją;
– Informowanie pracodawców o wsparciu w zakresie dostosowania środowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnością;

 

Gdzie znajduje się Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON)?

Centra informacyjno-doradcze znajdują się przy każdym Oddziale PFRON. Poniżej dane kontaktowe:

 • kontakt mailowy: cidon@pfron.org.pl
   
 • CIDON przy Oddziale Dolnośląskim – 71 346 74 57
 • CIDON przy Oddziale Kujawsko-pomorskim – 56 681 44 20
 • CIDON przy Oddziale Lubelskim – 81 466 76 02
 • CIDON przy Oddziale Lubuskim – 68 422 78 07
 • CIDON przy Oddziale Łódzkim – 42 20 50 103
 • CIDON przy Oddziale Małopolskim – 12 312 14 33
 • CIDON przy Oddziale Mazowieckim – 22 505 54 86
 • CIDON przy Oddziale Opolskim – 77 887 20 26
 • CIDON przy Oddziale Podkarpackim – 17 283 93 07
 • CIDON przy Oddziale Podlaskim – 85 733 87 05
 • CIDON przy Oddziale Pomorskim – 58 350 05 45
 • CIDON przy Oddziale Śląskim – 32 493 21 04, 32 493 21 14
 • CIDON przy Oddziale Świętokrzyskim – 41 230 97 05
 • CIDON przy Oddziale Warmińsko-Mazurskim – 89 722 90 30
 • CIDON przy Oddziale Wielkopolskim – 880 520 295
 • CIDON przy Oddziale Zachodniopomorskim – 91 350 97 24, 91 35 09 714.

 

Jakie wsparcie możesz otrzymać od specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją?

W ramach działalności CIDON istnieje możliwość skorzystania z pomocy specjalisty ds. zarządzania rehabilitacji. Oferowane wsparcie polega na:

 • planowaniu procesu rehabilitacji dla osoby z niepełnosprawnością (medyczna, psychospołeczna, zawodowa);
 • koordynowaniu zaplanowanego procesu rehabilitacji;
 • uczestniczeniu w spotkaniach zespołu rehabilitacyjnego, monitorowanie przebiegu poszczególnych działań;
 • utrzymywaniu kontaktu z osobą z niepełnosprawnością i zespołem rehabilitacyjnym.

 

Co to jest Ośrodek Wsparcia i Testów?

Ośrodek Wsparcia i Testów to miejsce, gdzie są udzielane porady osobom z niepełnosprawnościami oraz im rodzinom. Ma na celu poprawienie możliwości samodzielnego funkcjonowania takim osobom. Prowadzi instruktaż wstępny, a także wskazuje potencjał jaki dają technologie asystujące w codziennym życiu. Pomaga również w wyszukiwaniu szkoleń w tym zakresie. Ponadto umożliwia wypożyczenie sprzętów, urządzeń oraz oprogramowań, aby móc je przetestować.

O autorze:

Komentarz zamknięty.

Napisz do nas!

Rozmiar czcionki
kolory