CO MUSISZ ZROBIĆ ABY UZYSKAĆ ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI?

14 stycznia 2021 - 8:02, przez , w Blog, Komentarze wyłączone

Procedura ubiegania się o orzeczenie o niepełnosprawności wbrew pozorom nie jest wcale trudna. O tym, że warto starać się
o formalne potwierdzenie niepełnosprawności dla swojego dziecka pisaliśmy TUTAJ, natomiast o korzyściach wynikających
z tego tytułu dla osób dorosłych przeczytasz TUTAJ.

Jak wygląda ścieżka prowadząca do uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności?

Poniżej opiszemy ją dla Ciebie w kilku prostych krokach. Najpierw wyjaśnimy jednak kto jest do tego uprawniony.

Orzeczenie o niepełnosprawności mogą uzyskać:

 1. Dzieci do 16 r.ż. – orzeczenie bez orzekania stopnia
 2. Osoby powyżej 16 r.ż. – orzeczenie, w którym ustalony jest stopień niepełnosprawności

Są to osoby:

 1. Mające naruszoną sprawność organizmu (przewidywany okres trwania trudności przekracza 12 miesięcy)
 2. Niezdolne do pracy zarobkowej lub wymagające przystosowania stanowiska pracy ze względu na swoje ograniczenia
 3. Wymagające opieki lub pomocy innych
 4. Mające problemy z czynnościami dnia codziennego, potrzebujące dodatkowego wyposażenia np. implantu ślimakowego, protezy, pompy insulinowej

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności może złożyć:

 1. Osoba zainteresowana (o ile jest pełnoletnia)
 2. Przedstawiciel prawny np. rodzic
 3. Ośrodek Pomocy Społecznej (za zgodą oraz w wyjątkowych sytuacjach)

Jak wygląda procedura ubiegania się o orzeczenie o niepełnosprawności krok po kroku?

Co musisz zrobić aby uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności?

1. PRZYGOTUJ DOKUMENTY:

– pobierz i wydrukuj wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności oraz druk zaświadczenia lekarskiego lub odbierz je w Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 

2. ZANIEŚ ZAŚWIADCZENIE DO LEKARZA:

– udaj się na wizytę do lekarza, u którego się leczysz i poproś aby uzupełnił zaświadczenie o Twoim stanie zdrowia/osoby dla której starasz się o wydanie orzeczenia

WAŻNE! Zaświadczenie lekarskie jest ważne 30 dni kalendarzowych – w tym czasie należy złożyć wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności!

 

3. WYPEŁNIJ WNIOSEK:

– we wniosku znajdą się m.in. dane osobowe, opis sytuacji zdrowotnej i zdolności do samodzielnego funkcjonowania oraz cel ubiegania się o  orzeczenie

 

4. ZBIERZ DOKUMENTY I ZŁÓŻ WNIOSEK:

W CELU UBIEGANIA SIĘ O ORZECZENIE NALEŻY ZŁOŻYĆ:

– oryginał wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (do 16 r.ż) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
(po 16 r.ż.)

– oryginał zaświadczenia lekarskiego

– uwierzytelnione kopie wszelkiej dokumentacji potwierdzającej niepełnosprawność (np.: karty informacyjne z leczenia szpitalnego, historia choroby, badania dodatkowe, opinie, konsultacje i zaświadczenia lekarskie)

– kserokopie poprzednich orzeczeń (jeśli były wydane)

– inne zaświadczenia, które mogą mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności – jeśli takie posiadasz
(np. opinia psychologiczno-pedagogiczna)

– ewentualnie inne zgody i dodatkowe dokumenty właściwe dla poszczególnych organów wydających orzeczenia

 

Komplet dokumentów należy złożyć w Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności właściwym dla swojego miejsca zamieszkania.

 

5. IDŹ NA POSIEDZENIE SKŁADU ORZEKAJĄCEGO:

– informację o terminie posiedzenia składu orzekającego dostaniesz listownie na adres wskazany we wniosku o wydanie orzeczenia

– udział w posiedzeniu składu orzekającego jest obowiązkowy – informację o wyjątku od tej reguły znajdziesz w piśmie

– udaj się na posiedzenie w listownie wyznaczonym terminie (skład orzekający zbada Cię i ustali zakres Twoich ograniczeń)

 

 1. Jeżeli nie ma możliwości aby uczestniczyć w posiedzeniu składu orzekającego z powodu długotrwałej i nierokującej poprawy choroby, uniemożliwiającej osobiste stawiennictwo (potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim), a załączona dokumentacja medyczna jest niewystarczająca – badanie może być przeprowadzone w miejscu pobytu osoby dla której ma być wydane orzeczenie.
 2. Z kolei jeśli przedstawiona dokumentacja medyczna będzie wystarczająca do oceny stanu zdrowia – orzeczenie wydane zostanie zaocznie, bez konieczności udziału w posiedzeniu składu orzekającego.

 

6. CZEKAJ NA ORZECZENIE:

– dokument otrzymasz listownie

– wniosek o wydanie orzeczenia powinien być rozpatrzony nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia jego złożenia
(w przypadkach bardziej skomplikowanych spraw wniosek powinien być rozpatrzony nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty jego złożenia)

 

7. PO UPRAWOMOCNIENIU ORZECZENIA MOŻESZ ZŁOŻYĆ WNIOSEK O WYDANIE LEGITYMACJI OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ:

Orzeczenie prawomocne to orzeczenie wobec którego upłynął termin do wniesienia odwołania:

 1. W przypadku orzeczenia wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – jest to 14 dni od dnia otrzymania dokumentu.
 2. Jeżeli orzeczenie zostało wydane przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub strona zrzekła się  prawa do wniesienia odwołania w organie, który wydał orzeczenie – jest to 30 dni.

 

DOKUMENTY POTRZEBNE DO WNIOSKU O WYDANIE LEGITYMACJI OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ:

– wniosek o wydanie legitymacji osoby z niepełnosprawnością (dostępny we właściwym dla miejsca zamieszkania Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności)

–  orzeczenie o niepełnosprawności (do 16 r.ż.) lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (po 16 r.ż.)

–  aktualne zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm

 

Jeśli chcesz wziąć ksero dokumentów – weź też ze sobą oryginały do wglądu.

 

WAŻNE INFORMACJE:

 1. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU O WYDANIE ORZECZENIA:

– w dowolnym momencie – jeśli składasz wniosek po raz pierwszy

– najwcześniej 30 dni przed końcem ważności orzeczenia – jeśli masz już orzeczenie i dobiega końca termin jego ważności

 1. OPŁATA ZA WYDANIE ORZECZENIA:

Usługa jest bezpłatna.

 

Zapoznaj się z innymi artykułami dotyczącymi orzeczenia o niepełnosprawności:

 1. Jakie korzyści płyną z faktu posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności? – TUTAJ 
 2. Czy warto ubiegać się o orzeczenie o niepełnosprawności dla swojego dziecka? – TUTAJ
 3. Co musisz zrobić aby uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności? – TUTAJ
 4. Nie zgadzasz się z orzeczeniem o niepełnosprawności? Złóż odwołanie! – TUTAJ
 5. Ulga rehabilitacyjna – jak z niej skorzystać składając roczne zeznanie podatkowe? – TUTAJ
 6. Co zawiera i jak wygląda orzeczenie o niepełnosprawności? – TUTAJ
 7. Uprawnienia pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności – TUTAJ
 8. Zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością – uprawnienia pracodawcy – TUTAJ
 9. Legitymacja osoby z niepełnosprawnością – TUTAJ
 10. Zasiłek pielęgnacyjny, a dodatek pielęgnacyjny – czym się różnią? – TUTAJ
 11. Systemy orzecznictwa o niepełnosprawności – TUTAJ

PAMIĘTAJ! ABY ZAŁOŻYĆ SUBKONTO W NASZYM STOWARZYSZENIU NIE MUSISZ POSIADAĆ ORZECZENIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ?

DOŁĄCZ DO NAS – Będziesz w dobrych rękach!

 

POMAGAJ Z NAMI! PRZEKAŻ 1,5%

KRS 0000273196

 

O autorze:

Komentarz zamknięty.

Napisz do nas!

Rozmiar czcionki
kolory