SYSTEMY ORZECZNICTWA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

16 września 2021 - 10:43, przez , w Blog, Stowarzyszenie, Komentarze wyłączone

Aktualnie wyróżniamy w Polsce 2 rodzaje orzecznictwa o niepełnosprawności – regulowane dwoma, odrębnymi ustawami

i prowadzone przez różne instytucje. Wyróżniamy orzecznictwo do celów rentowych i pozarentowych.

 

ORZECZNICTWO DO CELÓW RENTOWYCH

Ten rodzaj orzecznictwa prowadzony jest przez lekarzy orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i komisje lekarskie ZUS. Dodatkowo prowadzone jest orzecznictwo rentowe skierowane do rolników i ich rodzin, którego realizacją zajmuje się Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Z kolei służby mundurowe –  czyli policjanci, celnicy, żołnierze wraz z rodzinami, podlegają komisjom MON i MSWiA.

 

ORZECZNICTWO DO CELÓW POZARENTOWYCH

Orzecznictwo pozarentowe realizowane przez:

 • Miejskie/Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności (pierwsza instancja)
 • Wojewódzkie Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności (druga instancja) – są one organami administracji publicznej.

Sądy pracy i ubezpieczeń społecznych, które rozpatrują odwołania od orzeczeń

nie są organami systemu orzecznictwa pozarentowego.

 

Warto zaznaczyć, że orzeczenia ZUS wydawane są do odmiennych celów niż orzeczenia Zespołów ds. Orzekania

o Niepełnosprawności.

Orzeczenia ZUS:

 • mają za zadanie ocenić zdolność do pracy
 • są podstawą do wypłaty świadczeń w ramach ubezpieczenia społecznego – czyli renty

 

Orzeczenia Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności:

 • nie są podstawą do ubiegania się o rentę
 • dają możliwość ubiegania się o dodatkowe wsparcie m.in. w zakresie: rehabilitacji i zatrudnienia, dofinansowań
  do zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych, ulg w podatkach i zniżek/zwolnienia z opłat, usług socjalnych/opiekuńczych, świadczeń pieniężnych w tym zasiłku pielęgnacyjnego.

 

ORZECZENIA DO CELÓW RENTOWYCH I POZARENTOWYCH NIE SĄ WZGLĘDEM SIEBIE RÓWNOWAŻNE:

Orzeczenia organów rentowych podlegają przełożeniu na orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydawane przez Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Nie ma jednak możliwości przełożenia w drugą stronę: orzeczenia o niepełnosprawności na orzeczenie ZUS.

Z tego wynika, że na podstawie orzeczenia wydanego przez Zespół nie można ubiegać się o rentę ZUS.

 

Orzeczenie ZUS, a orzeczenie Zespołu ds.

Orzekania o Niepełnosprawności:

 1. I grupa inwalidzka = traktowana jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
 2. II grupa inwalidzka = traktowana jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 3. III grupa inwalidzka = traktowana jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniem niepełnosprawności

 

Z tego wynika, że aby ubiegać się o rentę ZUS nie wystarczy posiadać jedynie orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zespół  ds. Orzekania o Niepełnosprawności ale konieczne jest wydanie opinii komisji lekarskiej ZUS oceniającej m.in. zdolność do podjęcia zatrudnienia.

 

Zapoznaj się z innymi artykułami dotyczącymi orzeczenia o niepełnosprawności:

 1. Jakie korzyści płyną z faktu posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności? – TUTAJ 
 2. Czy warto ubiegać się o orzeczenie o niepełnosprawności dla swojego dziecka? – TUTAJ
 3. Co musisz zrobić aby uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności? – TUTAJ
 4. Nie zgadzasz się z orzeczeniem o niepełnosprawności? Złóż odwołanie! – TUTAJ
 5. Ulga rehabilitacyjna – jak z niej skorzystać składając roczne zeznanie podatkowe? – TUTAJ
 6. Co zawiera i jak wygląda orzeczenie o niepełnosprawności? – TUTAJ
 7. Uprawnienia pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności – TUTAJ
 8. Zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością – uprawnienia pracodawcy – TUTAJ
 9. Legitymacja osoby z niepełnosprawnością – TUTAJ
 10. Zasiłek pielęgnacyjny, a dodatek pielęgnacyjny – czym się różnią? – TUTAJ

PAMIĘTAJ! ABY ZAŁOŻYĆ SUBKONTO W NASZYM STOWARZYSZENIU NIE MUSISZ POSIADAĆ ORZECZENIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ?

DOŁĄCZ DO NAS – Będziesz w dobrych rękach!

 

POMAGAJ Z NAMI! PRZEKAŻ 1,5%

KRS 0000273196

O autorze:

Komentarz zamknięty.

Napisz do nas!

Rozmiar czcionki
kolory